Kinh Mn Ci

 

Mn Ci, kinh nguyện tuyệt vời,

Mẹ đầy ơn phc mun đời tn dương.

Mẹ l Đức Nữ Trinh Vương,

Mẹ l nh sng soi đường con đi.

Con cn dưới thế sầu bi,

Giặc th vy hm, bước đi ngập ngừng.

Xin Mẹ nng đở con cng,

Gip con chiến đấu kin trung thắng th.

Thực tm sm hối sửa tu,

Tn sng danh Mẹ, đền b tội con.

Thế Nhn, chinh chiến khng cn,

Yu thương, tha thứ xứng con Mẹ hiền.

Mai ngy hưởng phc v bin,

Bn Nhan Thnh Cha, Mẹ hiền con yu.

 

Joseph Duy-Tm