KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

 

Trước bàn thờ Chúa kính Tổ tiên .
Thầm cầu nguyện Chúa muôn ơn thiêng
Tổ tiên ,Cha mẹ ơn trời biển,
Chút t́nh nhân gian muốn đáp đền .

Hôm nay ngày tết ơn linh thiêng .
Nén hương kính bái bao nỗi niềm .
Khấn cầu Chúa , Mẹ thương trông đến ,
Ban ơn vĩnh phúc cho Tổ tiên

Hưởng tết vui xuân nhớ cội nguồn .
Ông bà cha mẹ lắm gian truân.
Hôm nay khấn nguyện trong tin tưởng .
Chúa thương bù đắp những công ơn

Ông bà cha mẹ đă v́ con ,
Biết bao thiếu sót cỏi gian trần .
Con chẳng có ǵ dâng đền trả ,
Xin Chúa xót thương xóa lỗi lầm

Thầm dâng lên Chúa lời nguyện xin ,
Cảm tạ t́nh Chúa , Mẹ vô biên .
Cháu con ḷng thành dâng nguyện ước
Báo đền công đức của Tổ tiên ./.

 

Đặng-Văn-Nhậm