Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Đêm Thánh Vô Cùng"
Sáng Tác: Hùng Lân với Tốp Ca 5 Ḍng Kẻ

LỄ GIÁNG SINH Năm C 2012 - Ngày 25/12/12

BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10
"Khắp cùng bờ cơi trái đất sẽ nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái b́nh, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!
Tiếng của người canh gác của ngươi đă cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nh́n xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hăy vui mừng, hăy cùng nhau ca ngợi! V́ Chúa đă an ủi dân Người, đă cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đă chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cơi trái đất sẽ nh́n xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1. Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
2. Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rơ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
3. Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!
4. Hăy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hăy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6
Chúa đă phán dạy chúng ta qua người Con".

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Dothái.
Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều h́nh thức, Thiên Chúa đă phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Người đă phán dạy chúng ta qua Người Con mà Người đă đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Người đă tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là h́nh tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của ḿnh, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai Nghiêm trên cơi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, th́ Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.
Phải, v́ có bao giờ Thiên Chúa đă phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đă hạ sinh Con"? Rồi Chúa lại phán: "Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta". Và khi ban Con Một ḿnh cho thế gian, Chúa lại phán rằng: "Tất cả các thiên thần Chúa hăy thờ lạy Người!"

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đă dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hăy tới thờ lạy Chúa, v́ hôm nay ánh sáng chan hoà đă toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Gioan 1, 1-18
Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và Người đă cư ngụ giữa chúng ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, th́ chẳng vật chi đă được tác thành trong mọi cái đă được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đă không tiếp nhận sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đă do Người tác tạo, và thế gian đă không nhận biết Người. Người đă đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đă không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đă tiếp nhận Người, th́ Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ư muốn xác thịt, cũng không do ư muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và Người đă cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đă nh́n thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lư.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

T́nh Yêu Ơi ! Người Ở Đâu?

T́nh Yêu ơi ! Người ở đâu...
Âm thanh vang vọng trái tim sầu,
Từ người trẻ, mang niềm đau mất Nước;
Mất Niềm-Tin khi lớn lên với mộng ước:
Ai dẫn đường, t́m đâu lời yêu thương,
Để vươn lên, không lạc lối Thiên-Đường!?
Này bạn hỡi nh́n v́ sao chỉ hướng,
Hăy đến mà xem một Danh Vương;
Bởi v́ yêu Ngài từ bỏ Thiên-Đường,
Và sinh ra giữa cánh đồng hoang-lạnh!
Không khăn, không áo, thân buốt-giá thâu canh!
Mới chào đời, đă mang thân phận lẫn-tránh;
Cũng mất Quê Hương, mất sự an-lành !!!
Nhưng nơi Ngài chính là cứu-cánh,
Đấng Cứu-Tinh, Vua muôn vàn Thần-Thánh,
Ngài chính là T́nh-Yêu, là Con Đường trọn-lành!
Nơi Ngài, không có đấu-tranh,
Nhưng là vị-tha, bác-ái, kiến-tạo ḥa-b́nh.
Lời Ngài là Ánh Sáng b́nh-minh,
Soi đường những ai khao-khát sự công-chính,
Sống khó nghèo và giữ ḷng trung-trinh,
Luôn vang ca những điệp-khúc ân-t́nh:
Con mến Chúa, yêu người như yêu ḿnh,
Và khắc-ghi trong tim một bóng h́nh:
Giêsu: ‘’Thiên-Chúa T́nh-Yêu’’; Vị Cứu-Tinh!
 

Joseph Duy Tâm