Sống Lời Chúa

Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.”.

Nhạc nền:  "Tôn Vinh Ba Ngôi"


LỄ CHÚA BA NGÔI - Ngày 26/5/13

BÀI ĐỌC I Cn 8, 22-31
"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đă được sinh thành".

Bài trích sách Châm Ngôn.
Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đă tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đă làm rất xa xưa.
Ta đă được thiết lập từ thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đă được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những ḍng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đă sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cơi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cơi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra ṿng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cơi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cơi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 8, 4-5, 6-7, 8-9
Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

1. Khi tôi ngắm cơi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng... th́ nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới? Con người là chi mà Chúa tôi để ư chăm nom?
2. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức cho con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Người sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
3. Nào chiên, nào ḅ, thôi th́ tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những ǵ lội khắp nẻo đường biển khơi.

BÀI ĐỌC II Rm 5, 1-5
"Thánh Thần ban cho chúng ta ḷng mến Chúa

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.
Anh chị em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được b́nh an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta c̣n được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, c̣n nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, v́ ḷng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống ḷng chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Kh 1,8
Alleluia, alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đă có và sẽ đến. Alleluia.

PHÚC ÂM Jn 16, 12-15.
"Tất cả những ǵ Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lănh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy c̣n nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lư đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, v́ Người không tự ḿnh mà nói, nhưng Người nghe ǵ th́ sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, v́ Người sẽ lănh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những ǵ Cha có đều là của Thầy, v́ thế Thầy đă nói: “Người sẽ lănh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Cuộc Sống.
24-05-2013 3:10 pm

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm, v́ là mầu nhiệm chúng ta không thể dùng từ ngữ con người để giải thích một cách khoa học nhưng chỉ được cảm nghiệm bằng con mắt đức tin. Với con mắt đức tin, chúng ta ư thức rằng điều quan trọng không chỉ là t́m kiếm lư luận để giải thích là tại sao lại có “Ba trong Một” hay “Một trong Ba” nhưng c̣n xem mầu nhiệm này có ư nghĩa ǵ trong đời sống và làm sao để áp dụng trong cuộc sống đức tin của ḿnh.

Với mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa không hiện hữu một cách đơn độc nhưng là trong một cộng đoàn của yêu thương và chia sẻ. Một cộng đoàn mà trong đó sự khác nhau không có nghĩa là chống đối nhau nhưng là bổ túc cho nhau. Trong cộng đoàn này, quyền lợi chung được đặt trên quyền lợi cá nhân. Các thành viên của cộng đoàn liên kết với nhau và hoàn hảo trong nhau bằng t́nh yêu. T́nh yêu xuất phát từ Chúa Cha đến với Chúa Con qua Chúa Thánh Thần. Chúa Cha trao tất cả cho Chúa Con; Chúa Con dâng hiến tất cả cho Chúa Cha; và Chúa Thánh Thần là sự hiệp thông của sự trao ban và lănh nhận hai chiều giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi hiện hữu cho nhau và v́ nhau.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta một chân lư đơn giản về t́nh yêu gia đ́nh. Gia đ́nh được bắt đầu khi hai người nam và nữ lập gia đ́nh với ḿnh yêu, trong t́nh yêu họ sinh con đẻ cái. Ba thành phần trong gia đ́nh cha, mẹ và con cái được kết hiệp bởi t́nh yêu là phản ảnh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nếu t́nh yêu là sức mạnh nối kết của Thiên Chúa Ba Ngôi th́ trong gia đ́nh t́nh yêu cũng phải là sợi dây ràng buộc để cha, mẹ và con cái trở nên một. Mầu nhiệm này nhắc rằng trong cuộc sống gia đ́nh, khi cảm thấy mối tương quan trong t́nh yêu có nguy cơ bị rạn nứt hăy chạy đến cầu xin hồng ân Chúa Ba Ngôi trợ giúp để loại bỏ những khác biệt, những hiểu lầm để qua đó cùng nhau kiện toàn đời sống gia đ́nh theo h́nh ảnh Chúa Ba Ngôi. Nếu ba thành phần trong gia đ́nh: cha,mẹ và con cái không dùng t́nh yêu và sự thông cảm để đối xử với nhau th́ chúng ta sẽ măi vẫn c̣n xa lạ với mầu nhiệm này.

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi cũng đưa ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và hiệp nhất với nhau khi biết chấp nhận đồng hành gắn bó với tha nhân, xem tha nhân là thành phần cho sự hiện hữu của ḿnh; ư thức rằng ḿnh chỉ có thể sống nhờ tha nhân, với tha nhân và cho tha nhân; và rằng sự sống không phải là một thực tại đơn độc, khép kín, nhưng là chia sẻ và hiệp thông. Lư tưởng tâm linh Kitô giáo không phải là chạy trốn ra khỏi thế giới nhưng bước vào thế giới để liên kết với những con người trong thế giới để qua đó nhận ra được h́nh ảnh Thiên Chúa trong chính ḿnh qua tha nhân. Nói cách khác, qua cái nh́n của ḿnh đối với tha nhân chúng ta sẽ hiểu rơ hơn về chính ḿnh, và qua cái nh́n của tha nhân đối với ḿnh chúng ta sẽ có thể kiện toàn con người của ḿnh theo h́nh ảnh của Thiên Chúa.

Tin vào mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đ̣i hỏi sự chấp nhận tính siêu việt vô biên của Thiên Chúa. Khiêm nhường để nh́n nhận rằng sự hiểu biết về Thiên Chúa của con nguời bị giới hạn bởi khả năng giới hạn của con người. Một học sinh tiểu học chưa có khả năng để hiểu môn toán tích phân nhưng môn này vẫn hiện hữu. Một em học sinh trung học có thể không biết về thuyết tương đối của Einstein nhưng thuyết này vẫn giá trị. Nếu một vài kiến thức vượt ra khỏi sự hiểu biết và nhận thức của con người điều đó không có nghĩa là nó không hiện hữu. Nó không hiện hữu bởi v́ trong chúng ta đang hiện hữu sự tự phụ và kiêu căng. Chúng ta muốn xác định ai là Thiên Chúa, và Thiên Chúa phải giống ai chứ không để Thiên Chúa cho biết Người là ai. Dom Julian một tu sĩ ḍng Biển Đức nói rằng “Trên tất cả, Thiên Chúa là Thiên Chúa và tôi chỉ là tôi.”

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết