Sống Lời Chúa

Nhạc nền "Vinh Quang Cho Ngài"

Thiết-tha trong Ánh Mắt Ngài,
Nh́n con đắm-đuối, u-hoài, thương yêu.
Dù con lỗi phạm đă nhiều...
Nhưng Ngài vẫn măi một điều yêu thương!

Joseph Duy Tâm

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A - Ngày 20/11/11

BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-12. 15-17
"Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên".

Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, th́ Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy.
Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đă bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ t́m con chiên đă mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. C̣n các ngươi, hỡi chiên của Ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này Ta sẽ phân xử giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực".

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh ŕ Người thả tôi nằm nghỉ.
2. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ v́ uy danh Người.
3. Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu tôi th́ Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.
4. Ḷng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26. 28
"Người đă trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đă từ cơi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, th́ sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, th́ mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của ḿnh, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đă tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng khi Người đă trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đă tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người c̣n phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đă suy phục Người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục Đấng đă bắt mọi sự suy phục ḿnh, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 11, 10
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đă đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46
"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người, và sẽ phân chia họ ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên th́ Người cho đứng bên phải, c̣n dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hăy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hăy lănh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đă chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. V́ xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đă cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă tiếp rước; Ta ḿnh trần, các ngươi đă cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đă viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đă đến với Ta". Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, ḿnh trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những ǵ các ngươi đă làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đă làm cho chính Ta". Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hăy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đă đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. V́ xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta ḿnh trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!" Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đói khát, khách lạ hay ḿnh trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những ǵ các ngươi đă không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đă không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực h́nh muôn thuở, c̣n các người lành th́ được vào cơi sống ngàn thu".

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA T̀NH YÊU
18-11-2011 3:23 pm

Vào thời thập tự viễn chinh, nhằm bảo vệ thánh địa và bảo đảm an ninh cho khách hành hương, vua Philipphê của nước Pháp đă làm một cử chỉ lạ thường. Trước mỗi lần lên đường, ông tháo gỡ triều thiên đang đội trên đầu, rồi đặt nó lên một chiếc bàn và ghi ḍng chữ như sau : “Dành cho người nào xứng đáng nhất”. Sau đó, ông qui tụ tất cả tướng lănh, các hiệp sĩ, những người hầu cận lại trước mặt ông và yêu cầu họ hăy quên ông là vua và là người chỉ huy của họ. Ông nói với mọi người rằng chiếc vương miện được dành cho người nào tỏ ra xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu. Cuộc viễn chinh đă hoàn tất cách vẻ vang, mọi người hát khúc khải hoàn trở về quê hương. Họ tụ tập chung quanh vương triều và một tướng lănh tiến lại cầm lấy triều thiên đội lên đầu của Philpphê và nói : “Tâu bệ hạ, bệ hạ là người xứng đáng nhất”.

Câu chuyện trên giúp chúng ta đi vào t́m hiểu chân dung Đức Giêsu Kitô, vị Thiên-Chúa-Làm-Người như được mô tả bởi thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại c̣n hạ ḿnh, vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính v́ thế, Thiên Chúa đă siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9).

Đức Giêsu Kitô là Vua T́nh Yêu. Người đến trần gian để thiết lập Vương Quốc T́nh Yêu. Vương quốc đó hiện diện trong ba h́nh thức chính yếu: (1) sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô chính là sự hiện diện của Vương Quốc T́nh Yêu; (2) sự hiện diện của Giáo Hội (mặc dầu bất toàn) chính là sự hiện diện của Vương Quốc T́nh Yêu v́ Giáo Hội là bí tích của Đức Đức Kitô; (3) Vương Quốc T́nh Yêu chính là Vương Quốc Cánh Chung ở đó Thiên Chúa qui tụ tất cả muôn loài muôn vật.

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống theo sứ điệp của Đức Giêsu Kitô để sau khi hoàn tất cuộc hành tŕnh trần thế, chúng ta được trọn vẹn chung hưởng Vương Quốc Tinh Yêu Của Người, vương quốc mà thánh Phaolô mô tả là “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, ḷng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đă dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9).

Lm. Đặng Đ́nh Nên