Sống Lời Chúa

 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA - Năm C (CUỐI NĂM PHỤNG VỤ  Ngày 21/11/10)

BÀI ĐỌC I 2 Sam 5, 1-3.
“Họ xức dầu phong Davit làm vua Israel.”

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng:"Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, th́ chính ngài đă dẫn dắt Israel. Và Chúa đă nói với Ngài rằng:"Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lănh Israel". Vậy tất cả các vị kỳ lăo Israel đều đến t́m nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavít kư kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavít làm vua Israel.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv. 121, 1-2,3-4a, 4b-5.

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:"chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa".

1. Tôi vui mừng, khi người ta nói với tôi:"Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.

2. Giêrusalem được kiến thiết như thành tŕ, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.

3. Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đă đặt ngai ṭa thẩm phán, ngai ṭa của nhà Đavít.

BÀI ĐỌC II Col 1, 12-20.
“Người đă đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người.”

Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Colôssê.
Anh chị em thân mến, chúng ta hăy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đă làm cho anh chị em xứng đáng lănh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đă cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội. Người là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh, là trưởng tử mọi tạo vật; v́ trong Người muôn loài trên trời dưới đất đă được tác thành, mọi vật hữu h́nh và vô h́nh, dù là các Bệ thần hay là Quản thần, dù là Chủ thần hay là Quyền thần: Mọi vật đă được tạo thành nhờ Ngưởi và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. V́ chưng Thiên Chúa đă muốn đặt tất cả viên măn nơi Người, và Thiên Chúa đă giao ḥa vạn vật nhờ Người và v́ Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập gía, Thiên Chúa ban hoà b́nh trên trời dưới đất.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Mc 11, 10.

Alleluia, alleluia!- Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đă đến. Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 23, 35-43.
“Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lănh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đă cứu được kẻ khác th́ hăy tự cứu ḿnh đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói:"Nếu ông là Vua dân Do Thái, ông hăy tự cứu ḿnh đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La tinh
và Do Thái như sau: "Người này là Vua dân Do Thái". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đanh trên Thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hăy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Đối lại, tên kia mắng nó rằng:"Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao.
Phần chúng ta, như thế nầy là đích đáng, v́ chúng ta chịu xứng đáng với việc chúng ta đă làm, c̣n ông này, ông có làm ǵ xấu đâu?". Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng:"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp:"Ta bảo thật ngươi: Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA T̀NH YÊU
19-11-2010 10:29 pm
Vào thời thập tự viễn chinh, nhằm bảo vệ thánh địa và đảm bảo an ninh cho khách hành hương, vua Philipphê của nước Pháp đă làm một cử chỉ lạ thường. Trước mỗi lần lên đường, ông tháo gỡ triều thiên đang đội trên đầu, rồi đặt nó lên một chiếc bàn và ghi ḍng chữ như sau : “Dành cho người nào xứng đáng nhất”.
Sau đó, ông qui tụ tất cả tướng lănh, các hiệp sĩ, những người hầu cận lại trước mặt ông và yêu cầu họ hăy quên ông là vua và là người chỉ huy của họ. Ông nói với mọi người rằng chiếc vương miện được dành cho người nào tỏ ra xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu. Cuộc viễn chinh đă hoàn tất cách vẻ vang, mọi người hát khúc khải hoàn trở về quê hương. Họ tụ tập chung quanh vương triều và một tướng lănh tiến lại cầm lấy triều thiên đội lên đầu của Philpphê và nói : “Tâu bệ hạ, bệ hạ là người xứng đáng nhất”.

Câu chuyện trên giúp chúng ta đi vào t́m hiểu chân dung Đức Giêsu Kitô, vị Thiên-Chúa-Làm-Người như được mô tả bởi thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại c̣n hạ ḿnh, vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính v́ thế, Thiên Chúa đă siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9).
Đức Giêsu Kitô là Vua T́nh Yêu. Người đến trần gian để thiết lập Vương Quốc T́nh Yêu. Vương quốc đó hiện diện trong ba h́nh thức chính yếu: (1) sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô chính là sự hiện diện của Vương Quốc T́nh Yêu; (2) sự hiện diện của Giáo Hội (mặc dầu bất toàn) chính là sự hiện diện của Vương Quốc T́nh Yêu v́ Giáo Hội là bí tích của Đức Đức Kitô; (3) Vương Quốc T́nh Yêu chính là Vương Quốc Cánh Chung ở đó Thiên Chúa qui tụ tất cả muôn loài muôn vật.

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống theo sứ điệp của Đức Giêsu Kitô để sau khi hoàn tất cuộc hành tŕnh trần thế, chúng ta được trọn vẹn chung hưởng Vương Quốc Tinh Yêu Của Người, vương quốc mà thánh Phaolô mô tả là “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, ḷng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đă dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2,9).

Lm. Đặng Đ́nh Nên

(Trích Website: www.vietcatholicsydney.net)