Sống Lời Chúa

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Ngày - 23.05.10

BÀI ĐỌC I Cv 2: 1-11
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.
Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra th́ đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, v́ mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của ḿnh. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pam-phylia, Ai-cập, Lybia, cận Xyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và ṭng giáo, là người Crêta và Árập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là ǵ?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 103,1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến.

1. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Người quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Người! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Người.
2. Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của ḿnh. Nếu Người gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Người canh tân bộ mặt trái đất.
4. Nguyện vinh quang Chúa c̣n tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan v́ công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

BÀI ĐỌC II 1 Cr 12, 3b-7. 12-13
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến, không ai có thể nói: “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể, th́ Chúa Kitô cũng vậy. V́ chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đă uống trong một Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Người ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Người ngự đến; Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến! Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng uỷ lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Người. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người c̣n chi thanh khiết, không c̣n chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu, là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.- Amen.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa,và xin nhóm lửa t́nh yêu Chúa trong ḷng họ. - Alleluia.

PHÚC ÂM Gioan 20, 19-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, v́ sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “B́nh an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng v́ xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “B́nh an cho các con. Như Cha đă sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi,Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hăy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, th́ tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, th́ tội Người ấy bị cầm lại.”

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm:

THẦN LINH CHÚA
21-05-2010 3:49 pm

Khi Jessica Watson một thân một ḿnh trên chiếc thuyền buồm bé bỏng mong manh mang tên Ella’s Pink Lady tiến vào vịnh Sydney chấm dứt cuộc hành tŕnh lịch sử dài 210 ngày vượt qua 23 ngàn hải lư, cô gái Úc gần 17 tuổi đời đă khóc lên v́ xúc động.

Khó có thể tưởng tuợng nỗi những ǵ mà Jessica đă trăi qua. Nhưng tinh thần mạo hiểm của Jessica, và của các tiền nhân với những nghị lực phi thường, nhân loại càng ngày càng khám phá ra nhiều biên cương mới. Như Kha Luân Bố đă t́m ra Mỹ Châu. Như thuyền trưởng Arthur Philip đă t́m ra lục điạ Úc Châu rộng lớn.

Can Đảm là một trong bảy ơn mà Thần Linh Chúa ban cho con người. Và nhiều khi chỉ cần đưa mắt nh́n muôn tạo vật chung quanh, chúng ta hiểu và cảm nhận đuợc sức mạnh của Chúa Thánh Linh.

Phép lạ, v́ thế, chưa hẳn phải là đi trên nuớc trên mây. Phép lạ là vẫn đi chân đất nhưng biết trân qúy yêu thuơng ǵn giữ những tạo vật Chúa đă tác thành… Và phép lạ cũng là khi can đảm sống trung tín với nhau. Phép lạ Thần Linh Chúa cũng là khi cha mẹ dám cấy cho con cái một niềm tin là khôn ngoan không phải chỉ đơn giản biết đuợc nhiều điều nhưng là biết và thực hành những điều tốt.

Thần Linh Chúa tác động khi mỗi một người chúng ta Can Đảm và Khôn Ngoan, Tôn Kính và Thần Phục, đem Kiến Thức, sự Hiểu Biết và Phán Đoán của ḿnh phụng sự cho nhân loại trên khắp cùng thế giới.

Lm Nguyễn Khoa Toàn

(Trích www.vietcatholicsydney.net)