Sống Lời Chúa

LỄ GIÁNG SINH- B - 2008(Lc 2,15-20)

I. “Hôm nay Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đă Giáng Sinh cho các ngươi” (Lc 2,11)

Trong ngày Truyền tin, Sứ thần Gabriel đă xác quyết với Mẹ về Đấng Mẹ sẽ sinh ra: "Đấng Trinh Nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Luca vẫn tiếp tục kể lại câu chuyện Giáng Sinh của Con Thiên Chúa ở chương 2, kèm theo những suy niệm của chính thánh sử.. Đó là những suy siệm xoay quanh các đặc tính của Hài Nhi Giáng Sinh ở Bêlem, vừa là người, vừa là Vua, là Chúa.

Những sự kiện xảy ra trong Luca 2,1-14 tŕnh bày cho chúng ta những điểm suy niệm thực tiễn:

1/. Maria và Giuse trở về quê quán làm “nhân hộ khẩu”, làm bổn phận công dân cũng là thực hiện Ư Chúa.

2/.“Hài Nhi trong máng cỏ”: Bài học của một Thiên Chúa giàu sang đă sinh ra trong nghèo khó để cứu chuộc nhân loại.

3/.Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và b́nh an dưới thế cho người Chúa thương”.

Cuộc sống của người Kitô hữu dù gặp khó khăn trở ngại, bênh tật buồn đau vẫn luôn là bài ca tôn vinh Thiên Chúa t́nh thương.

Hôm nay tôi tự hỏi: tôi đă chuẩn bị đón tiếp Hài nhi Giêsu như thế nào?

II. “Hôm nay Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đă Giáng Sinh cho các ngươi” (Lc 2,11)

Suy niệm: Sứ điệp cứu độ được Thiên Thần Chúa mang đến (Lc 2,9), đó là một sứ điệp tin mừng (Lc 1,24-28), là một tin mừng (Lc 1,19) được truyền đạt cho các mục đồng, sứ điệp đó thực ra bao hàm tất cả dân Thiên Chúa, v́ đề cập đến Đấng Messia, từ đây luôn hiện diện.

“Hôm nay Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đă Giáng Sinh cho các ngươi” (Lc 2,11)
Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô đă được xác định một cách rơ ràng và siêu việt, vượt qua bao kỳ vọng của Dothái giáo. Ngài là Đấng Cứu Thế”. Từ ngữ này có lẽ ám chỉ đến tên Giêsu: “Đức Giavê cứu độ” (Mt 1,21) gợi lên sự cứu độ đă được trông đợi từ bao lời tiên tri xa xưa về Đấng Messia trong Cựu Ước. Tước hiệu Chúa Kitô cũng không kém phần độc đáo v́ nó mang âm hưởng Thần Linh. “Hôm nay hài nhi được sinh ra: một thời đại mới mở ra và các lời hứa trong Cựu Ước sẽ được thực hiện.

Thực hành:

*Năng viếng máng cỏ để suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh
*Vui mừng v́ Chúa đă sinh ra “Ánh sáng đă xuất hiện cho người công chính. Và hoan lạc sẽ đến với kẻ ḷng ngay” (Tv 96)
______
Đamien

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)

======================================