Sống Lời Chúa
LỄ M̀NH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - Ngày 14/6/2009

BÀI ĐỌC 1: Xh 24:3-8
"Đây là máu giao ước Thiên Chúa đă cam kết với các ngươi".

Bài trích sách Xuất hành.
Trong những ấy, Maisen đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đă phán”.
Vậy Maisen ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con ḅ tơ làm hy lễ giao ḥa. Maisen lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đă phán”. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đă cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115:12-15, 16&16bc, 17-18
Con sẽ lănh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

1- Con lấy ǵ dâng lại cho chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lănh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
2- Trước mặt Chúa thật là quư hóa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Người, con trai của nữ t́ Người, Người bẻ găy xiềng xích cho con.
3- Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Người.

BÀI ĐỌC 2 : Dt 9: 1-15
"Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta".

Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng răi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian nầy, cũng không nhờ máu dê ḅ, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. V́ nếu máu dê và trâu ḅ mà người ta rẩy trên kẻ ô uế, c̣n thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đă nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính ḿnh làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiếân chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. V́ vậy, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, v́ nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lănh lấy gia nghiệp đời đời đă hứa cho họ.

Đó là Lời Chúa

ALLELUIA Gioan 6: 51-52
Alleluia, Alleluia. - Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh nầy, th́ sẽ sống đời đời.- Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 14: 12-16, 22-26
"Nầy là Ḿnh Ta. Nầy là Máu Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hăy vào thành, nếu gặp một người mang ṿ nước th́ hăy đi theo người đó. Hễ người đó vào nhà nào th́ các con hăy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: Căn pḥng Ta sẽ ăn lễ Vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn pḥng rộng răi dọn sẵn sàng và các con hăy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ ra đi vào thành và thấy mọi sự như Người đă bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.
Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hăy cầm lấy, này là Ḿnh Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Nầy là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng c̣n uống rượu nho nầy nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa".
Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy tṛ lên núi Cây Dầu.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Thánh Thể - Lương Thực Của Cuộc Sống
12-06-2009 4:28 pm

Mừng lễ Ḿnh Thánh Chúa chúng ta cảm tạ t́nh yêu vô bờ của Chúa v́ món quà cao trọng và yêu thương mà Người để lại như là Lương Thực dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc hành tŕnh trên dương thế. Tất cả chúng ta, những nguời đang đi trên cuộc hành tŕnh đó, luôn đối diện với thử thách và đau khổ qua những việc xảy ra hàng ngày, cho nên, không ǵ quí giá hơn là sự hiện diện của Chúa cùng đồng hành để hổ trợ trong suốt hành tŕnh mà chúng ta đang bước đi. Người là Lương Thực cho linh hồn và là sự trợ giúp tâm linh mà chúng ta cần để có thể dứt bỏ mọi liên hệ mà chúng ta đang có trên trần thế. Lương Thực này là phương thuốc chữa lành cho những lỗi lầm hàng ngày của mỗi người để nhờ đó chúng ta có thể đạt đến sự thánh thiêng và trở nên giống Người.

Bí Tích Thánh Thể là nguồn của mọi ân sủng và là sự hiệp thông của mọi Kitô hữu. Bữa tiệc ly không chỉ đơn giản là một biến cố lịch sử, một dấu chỉ của t́nh bạn và t́nh yêu mà Chúa dành cho con người, nhưng là giây phút mà Chúa Giêsu hứa ban chính Người để tiếp tục hiện diện qua h́nh Bánh và Rượu. Mỗi khi nhận lấy Ḿnh Thánh Chúa, chúng ta không chỉ cảm nghiệm sự hiện diện thể lư nhưng c̣n cảm nghiệm một sự kết hiệp sâu xa với Chúa hơn nữa, đó là, chúng ta cũng trở thành Ḿnh và Máu Chúa hiện diện giữa cộng đồng nhân loại.


Hiệp thông với Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể có nghĩa là Bí Tích này đem chúng ta lại gần nhau hơn trong t́nh anh chị em. Một trong những hoa quả của Bí Tích này phải là việc gia tăng đức ái giữa các kitô hữu. Mừng lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa chúng ta được mời gọi để biết tha thứ, để biết nh́n lại những yếu đuối của ḿnh mà thông cảm với những lỗi lầm của người khác, và chúng ta cũng được mời gọi phải luôn mở cánh cửa tâm hồn mỗi khi đau khổ để cho phép Chúa bước vào. Chúng ta chưa ai đến điểm cuối của cuộc hành tŕnh, nhưng để có thể hoàn tất cuộc hành tŕnh này chúng ta phải đồng hành với Chúa và với những người khác.

Lm Nguyễn Văn Tuyết

**************************************

Lễ Ḿnh Thánh Chúa-B. Mc 14, 12-16.22-26

“Các con hăy cầm lấy: này là Ḿnh Ta... này là Máu Ta...” (Mc 14,22.24)

Bữa tiệc ly cuối cùng là lễ “vượt qua được hoàn tất” (Lc 22,15); và “rượu mới” (Mc 14,25) mà Người sẽ uống với các môn đệ, trong nước Thiên Chúa. Người chuẩn bị cho họ trong bữa ăn sau cùng này bằng cách cho bánh và rượu một ư nghĩa mới là Ḿnh và Máu Người.

Khi ăn thịt tế hiến của Chúa Giêsu và uống máu Người, tín hữu thông hiệp vào hy tế của Người, làm cho hiến lễ t́nh yêu của Người trở thành của họ và hưởng nhờ ân phúc mà hiến lễ mang lại. Từ nay, mỗi lần tái diễn hay tham dự vào cử chỉ đó, người Kitô hữu “loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến” (1Cr 11,26).

Trong thánh lễ có 2 phút quan trọng: đó là lúc truyền phép (bánh rượu trở nên Ḿnh và Máu Chúa) và khi rước lễ (rước lấy Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh.

Dự tiệc th́ phải ăn, phải uống, nên khi tham dự thánh lễ phải luôn luôn chuẩn bị tâm hồn, để rước lấy Ḿnh Thánh Chúa, là của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta.
______
Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)
==========================