Sống Lời Chúa

LỄ THĂNG THIÊN - NĂM A - Ngày 05/06/11

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đă tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đă bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đă tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Sau cuộc thương khó, Người đă tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đă hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đă ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hăy chờ đợi điều Chúa Cha đă hứa. Người nói: "Như các con đă nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đă làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần". Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đă đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đă ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông c̣n ngước mắt lên trời nh́n theo Người đang xa đi, th́ bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông c̣n đứng nh́n lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa ĺa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đă thấy Người lên trời".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân, hăy vỗ tay, hăy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! V́ Chúa là Đấng Tối cao, khả uư, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
2. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hăy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hăy ca mừng, ca mừng Vua ta!
3. V́ Thiên Chúa là Vua khắp cơi trần gian, hăy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23
"Người đặt Ngài ngự bên hữu ḿnh trên trời".

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh chị em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh chị em được sáng suốt, để anh chị em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đă thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cơi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu ḿnh trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lănh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung măn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hăy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20
"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đă chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ c̣n hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy. Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

NGƯỜI YÊU MẾN CHÚA
03-06-2011 3:23 pm

“Hồn c̣n măi ngóng trông, bóng ai đă khuất mờ. Trên cao đầu ngọn gió, giờ chỉ c̣n nhớ thương…*

Giây phút chia tay nào mà không khỏi bùi ngùi, lưu luyến! Như các môn đệ hơn hai ngàn năm trước ngước nh́n trời tiếc nuối, ngẩn ngơ… Và trong những bùi-ngùi-lưu-luyến-tiếc-nuối-ngẩn-ngơ kia cơ hồ như đă chuốm lên một thoáng nghi ngờ, đă dấy động nhiều nỗi niềm thất vọng.

“Hỡi người dân Galilê! Sao c̣n đứng măi chưa về?Hồn t́m nơi đâu xa, mắt uớt mi lệ nḥa. Chúa về bên ngôi Cha yêu, thôi đừng tiếc nuối một chiều! Rồi ngày mai không xa, Người trở lại bên Ta.*

Tiếc nuối ngẩn ngơ v́ họ là Thêôphilê. Thánh sử Luca đă không phải ngẫu nhiên khi ghép hai chữ Thêô (Chúa) và Philê (Yêu) để tạo ra một nhân vật tưởng tượng Thêôphilê –người yêu mến Chúa. Nhưng nếu thực sự yêu mến Chúa, ta phải là chứng nhân của Người “cho đến tận cùng trái đất”.

Tiếc nuối, nhưng không thể sống niềm tin hôm nay bằng những hoài vọng hôm qua! Ngẩn ngơ, nhưng sứ vụ cứu chuộc vẫn c̣n đang tiếp tục từng phút từng giờ, trong từng lời nói, trên mỗi bước chân đi.

Những người yếu mến Chúa phải “đến tận cùng trái đất giảng dạy muôn dân”. Tận cùng là mọi chốn mọi nơi; muôn dân là mọi dân mọi nuớc. Không thể yêu mên Chúa khi sứ vụ rao truyền Tin Mừng chỉ co rúm đóng khung vào một khoảng không gian cố định.

Triết gia Martin Buber đă xác định sự hiện hữu của con người hoàn toàn tùy thuộc vào mối liên hệ giữa người và người, giữa người và vật và giữa con người với Đấng Tạo Thành.

Như thế, để thực sự yêu mến Chúa và đuợc Chúa mến yêu, những chứng nhân trung tín của Đức Kitô phải vượt ra ngoài cái tôi nhỏ bé hạn hẹp đời ḿnh và vươn dài đôi tay “đến muôn dân, đến tận cùng trái đất.”

(*Trích từ Thánh ca “Sao C̣n Đứng Măi Chưa Về” của Đỗ Vy Hạ.)

Lm Nguyễn Khoa Toàn
(Trích website:www.vietcatholichsydney.net)