Sống Lời Chúa

 

LỄ THĂNG THIÊN - NĂM A - Ngày 01/06/14

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11
"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đă tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đă bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đă tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đă tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đă hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đă ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hăy chờ đợi điều Chúa Cha đă hứa. Người nói: "Như các con đă nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đă làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần". Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đă đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đă ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông c̣n ngước mắt lên trời nh́n theo Người đang xa đi, th́ bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông c̣n đứng nh́n lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa ĺa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đă thấy Người lên trời".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
1. Hết thảy chư dân, hăy vỗ tay, hăy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! V́ Chúa là Đấng Tối cao, khả uư, Người là Đại Đế trên khắp trần gian.
2. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hăy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa' hăy ca mừng, ca mừng Vua ta!
3. V́ Thiên Chúa là Vua khắp cơi trần gian, hăy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23
"Người đặt Ngài ngự bên hữu ḿnh trên trời".

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh chị em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh chị em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh chị em được sáng suốt, để anh chị em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đă thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Người từ cơi chết sống lại, và đặt Người ngự bên hữu ḿnh trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lănh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Người, và tôn Người làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Người, và là sự sung măn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hăy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20
"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy".

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đă chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ c̣n hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đă được ban cho Thầy. Vậy các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đă truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Ơn Gọi Của Người Kitô Hữu Là Loan Báo Tin Mừng
30-05-2014 3:19 pm

Hăy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Đây là một sứ mạng lớn lao mà Đức Kitô đă uỷ thác cho toàn thể Giáo hội; và hôm nay, sau hơn 2000 năm, lệnh truyền này vẫn khẩn thiết như xưa. Lệnh truyền này nên được âm vang mạnh mẽ trong con tim của mỗi người chúng ta. Mỗi người ở vào điạ vị, hoàn cảnh của ḿnh hảy rao giảng tin mừng cho anh em. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu một nữ tu ḍng ḱn, khi đau chân th́ chị dâng những nỗi đau nho nhỏ cho Chúa và xin Chúa bổ sức cho những đôi chân của các nhà truyền giáo ở những phương trời xa. C̣n mỗi người chúng ta th́ sao?

Chúng ta biết rằng sau khi hoàn tất công tŕnh cứu chuộc nhân loại, nhờ Chúa Thánh Thần và sự cộng tác của những người tin vào Đức Giêsu Kitô qua muôn thế hệ, Tin Mừng được loan báo khắp thế gian và trở nên nguồn lực căn bản cho cuộc sống con người. Chính Tin Mừng đă tạo nên nền văn hóa trổi vượt mà chúng ta gọi là nền văn hóa Kitô Giáo với các đặc điểm như tự do, dân chủ, dân quyền... Hiện tại chúng ta đang sống hạnh phúc trong nền văn hóa này, trong khi hàng tỷ người trên thế giới đang là nạn nhân của các nền văn hóa phi nhân bản và giả tạo.

Bổn phận của mỗi người kitô hữu chúng ta là cộng tác với Chúa Thánh Thần trong việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Trong thời đại hôm nay, chúng ta không chỉ loan báo Tin Mừng nơi những miền đất mới mẻ mà c̣n tái loan báo Tin Mừng cho những nơi mà Tin Mừng chưa được bén rễ sâu trong đời sống thường ngày của các kitô hữu.

Tiên tri Isaia đă nói rằng “đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố b́nh an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52,7). Tùy hoàn cảnh của ḿnh, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa không ngừng mới gọi loan báo Tin Mừng cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.

Nguyện xin Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn chúng ta.

Lm. Đặng Đ́nh Nên