Lễ Mừng Kính THÁNH GIUSE
Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Việt Úc (Aus-Vicavosai)

Lúc 11:00am ngày 15-03-2014 tại Thánh Đường Christopher’s Catholic Church
Số 159 Heathcote Road, Holsworthy NSW 2173
Do ĐC Vincente Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuật, Việt Nam Chủ Tế.


Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Viêt Úc (Aus-Vicavosai) là một tổ chức vô vị lợi, được chính thức thành lập vào năm 2007 do mong ước của một số anh chị em Giáo Dân và Tu Sĩ; dưới sự d́u dắt của Cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Quang Thạnh.

MỤC ĐÍCH của HỘI:

• Cổ vỏ và nâng đỡ các bạn trẻ trong ư hướng t́m hiểu về Ơn gọi, cũng như các chủng sinh và đệ tử dự tu; đang sống trong Ơn gọi tận hiến.
• Khuyến khích và nâng đỡ các em học sinh nghèo, để các em có cơ hội phát triển học vấn và nâng cao kiến thức.
• Giúp đỡ và tạo cơ hội cho các gia đ́nh trong hoàn cảnh túng thiếu; để họ có thể tự lập, thoát khỏi cảnh nghèo đói và nâng cao cuộc sống.
• Hướng dẫn và thành lập các dự án “phát triển tự túc” và theo dơi trong ṿng 3 năm, đồng hành và giúp đỡ khi gặp khó khăn trong quá tŕnh thực hiện dự án.
Về lănh vực này, đă có tới 10 Dự Án được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2013 bào gồm:
- Dự Án Phát Triển I : Chăn Nuôi Ḅ - Dự Án Kontum 1 (2009-2011). Kinh phí: 10,000.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển II : Xây dựng nhà máy nước tinh khiết Thanh Ḥa (2010-2012) Kinh phí: 29,393.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển III : Thành Lập Nhà Sách và cung cấp vật dụng phụng tự (2010-2013) tại Ṭa Giám Mục Nha Trang. Kinh phí 20,000.00 Úc Kim
- Dự Án Phát Triển IV: Xây nhà nội trú - Dự án Kontum 2 (2011-2013) Kinh phí: 15,000.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển V: Thành lập Nhà May tại Cam Ranh (2011-2013). Kinh phí: 20,000.00 Úc Kim
- Dự Án Phát Triển VI: Thành lập Lớp Học Computer tại Kiên Giang (2012-2013) Kinh phí; 15,300.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển VII: Chăn nuôi heo tại CĐ Thừa Sai Bác Ái Đạo Đồng, Yên Thành. Kinh phí: 9,500.00 Úc Kim
- Dự Án Phát Triển VIII: Dự án trồng mía tại Cam Lâm, Khánh Ḥa (2012-2013). Kinh phí: 6,500.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển IX: Sản xuất rượu nho tại Nha Trang (2013). Kinh phí: 6,000.00 Úc Kim.
- Dự Án Phát Triển X: Chăn nuôi heo tại CĐ Antôn Padua, Đô Lương (2013). Kinh phí: 6,500.00 Úc Kim.

Ngoài ra năm 2013 vừa qua, Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Aus –Vicavosai c̣n gởi thêm 13,100.00 Úc Kim để giúp các công tác bác ái xă hội cho các Nhóm hoặc cá nhân khắp nơi ở Việt Nam.

Cuối Thánh Lễ, Đức Cha Vincente Nguyễn Văn Bản đă đại diệ Giáo Hội Mẹ Việt Nam ngỏ lời cảm ơn tới Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Úc Việt (Aus-Vicavosai), toàn thể Hội Viên và các ân nhân đă quăng đại đóng góp tài vật… để giúp đỡ các Cộng Đoàn và cá nhân; đă và đang gặp những hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội làm ăn, học tập để vươn lên với một đời sống tốt đẹp hơn…!

Ngài đă cảm tạ mọi người với Phép Lành của Thiên Chúa T́nh Yêu…!!!

Ghi vội vài nét căn bản về Sinh Hoạt của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Úc Việt (Aus-Vicavosai)…

Sydney ngày 15-03-2013.

Joseph Duy Tâm