Việt Nam: Đất Nước, Con Người,

Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc
(Bài Họa của Joseph Duy-Tâm)

cảnh ngộ qúa khứ, hiện tại và tương lai.
(Họa y nguyên vận Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc
của Trần Lan Chi và Ái Hoa, ở trong Nước.)Có Ǵ Mà Khoe

“Thơ hay th́ thật là hay,
Nhưng đau một nỗi... chỉ bày gấm hoa.
Không hề nói đến xót xa;
Toàn dân đói rách, cửa nhà tan hoang!
Đảng, Đoàn một lũ ngang tàng;
Vét vơ, hối lộ đô, vàng của dân.
Mặc cho ai đó cơ bần,
Áo, chăn rách nát, bửa ăn toàn ḿ!
Than ôi! Cả Nước sầu bi;
Trên Liềm, dưới Búa!* Có ǵ mà khoe!!!???”
-----------------------------------------------------
* Cờ đỏ sao vàng với h́nh Búa, Liềm.1/36
Việt-Nam lắm cảnh đẹp thiên-nhiên,
Nhưng họa đau-thương măi dính liền;
Bởi Cộng tham tiền gây máu bể,
V́ Hồ cơng rắn cắn ba Miền;
Rước Nga gọi Bố, mừng như hội,
Đón Chệt (T.Quốc) kêu anh, rống Thuộc Phiên (1)
Nhuộm đỏ Quê Hương toàn cả Nước,
Cùm ông, xích Tổ... Thảy quy tiên!
------------------------------------------
-
(1) Rống Thuộc phiên = Phiên thuộc: Giọng điệu nịnh bợ của Nước chư hầu.

2/36
"Quy tiên; Chính-Sách"(2)
ác ôn c̣n,
Giết sạch bất-đồng; bán Nước Non...!
Dân-Chủ đấu-tranh; không thuận phục,
Tự-Do quyết chiến, măi vang đồn...!
Ḷng dân khắp chốn luôn ghi-tạc,
Dạ Việt muôn phương chẳng xói-ṃn....
Dũng, Mạnh lang thang... bày lắm vẻ,
Van xin viện trợ... cúi, chen bon...!
-------------------------------------------------

(2) "Quy tiên Chính-Sách": Chính sách giết lầm hơn bỏ sót của Cộng Sản.

3/36
Bon-chen! Cộng Đảng kiếm t́m phương,
Tố khổ nhân dân đủ mọi đường...!
Một lũ huênh-hoang; loài qủy-quái,
Toàn bè ăn hại; bọn điếm sương.
Quê-Hương tan-tác! Dê em Thái.
Đất Nước điêu-tàn! Ghẹo gái Mường!
Bác, Đảng; muôn đời chui vách núi;
Toàn dân khốn-khổ, sống tang-thương!


4/36
Toàn dân khốn-khổ, sống tang-thương!
Hơn bảy mươi Năm (3) bọn bạo cường;
Thống-trị Dân Nam bằng báo-cáo.
Quản cai Đất Nước với tuyên-dương...!
Thông-Tư dối-trá, chuyên dàn cảnh,
Nghị-quyết gian-manh, thường gạt-lường.
Máu hận toàn dân sôi cuộn-cuộn,
Vùng lên tranh-đấu... chết xem thường...!
--------------------------------------------------

(3). Hơn bảy mươi Năm: Từ 02-09-1975 đến 2018= 73 năm.
(
5/36
Vùng lên tranh-đấu, chết xem thường...!
Hiến mạng hiên-ngang, hồn nhẹ buông.
Tâm-chí vững-bền như ngọc thạch.
Tinh-thần cứng-rắn tựa Kim-Cương...!
Ngàn đời lưu Sử thân ḷng đất;
Măi-măi tạc Danh xác vệ đường.
Tử-Sĩ anh linh ngời khí-phách;
Phù tŕ Đất Nước sống khang -ường...!


6/36
Khang-cường Đất Nước núi liền sông,
Chính Sử ngàn Năm giống Lạc Long:
Tướng, sĩ anh-hùng dù khuất bóng;
Quân, dân hào-kiệt vẫn theo "Luồng". (4)
Danh Nam, măi-măi làm hưng rạng,
Tiếng Việt, muôn -phải đạt-thông...!
Văn-Sĩ, Thi-Nhân đồng cất bút;
Vịnh Nhà cường-thịnh thỏa ḷng mong...!
------------------------------------------------------

(4) Luồng: Ḍng văn hóa, tư tưởng đấu tranh bất khuất,
kiêu hùng của Dân Việt qua hơn bốn ngh́n Năm dựng Nước và giữ Nước

.
7/36
Thịnh cường Đất Nước rộ hoa Xuân...!
Ghi-tạc Ân Thiêng các Thánh Thần;
Phù-hộ Dân Nam nhiều hạnh-phúc,
Độ-tŕ Quê Việt lắm kim ngân...!
Nơi-nơi thoải-mái Hồn Dân-Tộc,
Chốn-chốn nhẹ-tênh xác thế trần.
Gái tú hân-hoan đời hiền nội,
Trai thanh phấn-khởi kiếp chinh nhân..!

8/36
Chinh nhân măi nhớ các Vua Hùng,
Dựng Nước ngàn Năm với máu hồng...!
Dẹp Hán, xua Tần... thân qủa trứng;
Đánh Mông, đuổi Tống... tấm ḷng chung...!
Gian nan, thỉnh ư "Diên-Hồng Hội", (5)
Nguy khốn, triệu dân khắp Núi Sông.
Già trẻ đồng tâm cùng tự nhủ,
Anh hùng dẫu thác, thác danh trong.
--------------------------------------------
--
(5):"Diên-Hồng Hội": Hội Nghị Diên-Hồng. Được vua Trần-Nhân-Tông triệu-tập vào Tháng Chạp Năm Giáp Thân 1284. Để xin ư-kiến Toàn Dân Đại-Việt: Nên "Hoà hay Chiến"...? Với quân xâm-lược Nguyên-Mông; do Hốt-Tất-Liệt là Vua; lănh-đạo. Kết-quả; Toàn Dân xin đánh chứ không hàng hay thương-thuyết...!

9/36
Danh trong Tử-Sĩ măi vang xa,
Cảnh-sắc Quê-Hương vốn mượt-mà...!
Đồng ruộng bao-la, xinh tiếng hát,
Núi rừng trùng-điệp, đẹp lời ca...!
Khách du thưởng-ngoạn; tưng-bừng hội,
Người viếng tham-quan rộ nở hoa...!
Bác, Đảng; gây nên sầu vạn cổ,
Cản đường, ngăn lối tiến Dân ta...!

10/36
Dân Ta tiếc-nhớ đất Thăng-Long;
Thành cổ dựng-xây với máu hồng...!
Hà-Nội; ma-cô... hôi Đất Mẹ,
Tây-Hồ; (6) đĩ-điếm, thối Loa đồng. (6)
Đảng, Đoàn ngu-muội; ếch ngồi giếng,
Bác Cháu u mê; rắn hóa rồng...! (7)
Độc-đoán thu gom ruộng (8) bát-ngát;
Dân lành đói-rách ngửa đầu trông..!!
--------------------------------------------

(6) Tây-Hồ và Loa đồng: Là Hồ Tây và Thành Cổ Loa vững như đồng...!
(7) Hóa rồng: Thay Trời làm mưa. Nông Hội CSVN cao ngạo nói:
“Thằng Trời tránh qua một bên, Để cho Nông Hội đứng lên làm Trời.”
(8) Chính sách Nông Nghiệp của CS thu gom tất cả ruộng vườn
của dân và đặt dưới quyền sinh sát của các cán bộ Hợp Tác Xă.


11/36
Ngửa đầu trông ngóng bóng người qua,
Xin-xỏ ḷng thương... chút gọi là...
Già trẻ đói meo; v́ thiếu cháo,
Gái trai lạnh cóng; bởi không nhà....!
Tranh-giành tới-tấp; van du-khách,
Đánh-đấm tơi-bời vái đít bà...!
Bác, Đảng coi đây là cảnh đẹp,
Đội, Đoàn lấy đó để vui ca...!

12/36
Vui ca “Cờ Đỏ” (9) vẫn c̣n ghi,
“Đoàn Kết” (10) nghe ra cũng thấy kỳ...!
Lời Bác (11) rêu-rao... tên phản tặc,
Tuyên Ngôn (11) kêu réo... gă gian phi...!
Lê-Nin, Các-Mác... phường vô đạo.
Mao-Trạch, Ân-Lai... lũ bất ngh́...!
Đau xót Dân Nam thời dĩ văng;
Đắp đê, kéo pháo... lắm sầu bi...!!!
-----------------------------------------

(9). “Cờ Đỏ”: Là Bài Hát “Cờ Đỏ Sao Vàng”; do Hồ-Chí-Minh bắt toàn Dân Miền Bắc hát vang sau Hiệp-Định Gene've 20-07-1954. Gọi là ngày mừng độc-lập...!?: “Anh nhớ chăng cờ đỏ sao vàng trên thành phố thủ đô Hà-Nội ngày mồng 2 tháng 9....”. Cũng v́ sợ-hăi bài hát này mà khoảng 1 triệu người Miền Bắc đă phải di cư vào Miền Nam. Trong đó có gia đ́nh và cả làng của Tác giả.
(10). “Đoàn Kết hay Kết Đoàn”: “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang.v.v....” và trong khi hát th́ trai gái lẫn lộn lần lượt chui dưới háng của nhau. (V́ đă trên 50 Năm, nên tác giả không c̣n nhớ rỏ tên các bài hát trên)
(11). Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh ngày 02-09-1945 tại Ba Đ́nh.

 

13/36
Đắp đê, kéo pháo... nắng chang-chang;
Đày-ải Dân Nam; chướng gió ngàn...!
Bộ đội gầy-g̣, đôi mắt trắng,
Dân công ốm đói, bụng da vàng...!
Ngày đêm trốn nhủi; ăn bom dội,
Năm tháng lùng sục; bắn pháo vang.
Giải Phóng....!? Quân ngu thời đổi mới;
Cướp ngày...! Lịch-Sử viết thêm trang...!!!

14/36
Thêm trang; Đất Nước khốn nơi-nơi...!
Lịch-Sử ngàn Năm đă một thời;
Kết, Kiếp... (12) Đạo-Vương thề giết giặc... (12)
Châu Minh; Hoan, Xích... (13) chạy kêu Trời...!
Quán, Hằng (13) xờ-xạc... phơi thân xác.
Phàn-Tiếp  bơ-phờ; tháo (13) hụt hơi...!
Việt-Cộng thời nay; bè trống mái...
Bới cào xác thối; (14) kiếm đô rơi...!
-------------------------------------------

(12) Ngày 20-05-1285 (Năm Ất Dậu) Hưng-Đạo-Vương chỉ huy trận Tây-Kết; đă cắt đầu tướng Mông-Nguyên là Toa-Đô, dâng lên Vua Trần-Nhân-Tông.

(13). Sau đó, tại trận Vạn- Kiếp; (12) trên đường truy quét quân Mông tháo chạy về châu Tư-Minh (Quảng Tây), lại giết thêm tướng Lư-Quán và Lư-Hằng. Tướng Thoát-Hoan, A- Bát-Xích, Phàn-Tiếp và quân sĩ hoảng loạn chạy trốn về Tàu.

(14). Bới cào xác thối; kiếm đô rơi: Cộng Sản Vitệ-Nam đă t́m-ṭi, moi-móc mọi nơi; để t́m xác quân đội Hoa-Kỳ chết trong chiến-tranh Việt-Nam, để trao-đổi với Mỹ để kiếm dollars...!

15/36
Đô rơi...! Bán xác Mỹ cô liêu;
Túng-quẩn; van xin các Việt Kiều...!
Muối mặt; khoe-khoang nhà đỏ ngói,
Làm ngơ; bỏ mặc Nước... xanh rêu...!
Cầu, đường; hư-hỏng... loang, muôn nhịp,
Bến cảng, lung-lay... trăi mấy triều.
Lảnh-đạo; cuồng quay, say sóng nhạc...
Cán, c̣... (15) lay-lắc, hít... phiêu diêu....!
--------------------------------------------------

(15) Cán, C̣: Bọn cán bộ và đám c̣ mồi của CSVN.

16/36
Phiêu-diêu; chẳng phải lạc Đào Nguyên.
Một lũ mơ-say; mộng hăo huyền...!
Gái điếm; trơ-trơ như tượng gỗ,
Ma cô; sát-khí... tựa quân điên...!
Cấp trên; tính toán bàn mưu-lược...
Bè dưới; mưu toan diệt Sĩ hiền...! (16)
Bán Nước cầu vinh; là Quốc Sách;
Làm lơ Tàu Cộng; lấn thêm biên...!
------------------------------------------
(16). Diệt Sĩ hiền: Tiêu-diệt và bỏ tù Giới Trí-Thức, Sinh-Viên và các Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ.

17/36
Cộng Tàu lấn biển, đất... rồi đây;
Dân Việt; tang-thương lại phủ đầy...!
Qúa khứ nghiệt-oan đời sóng gió,
Tương lai đau-xót kiếp bèo mây...!
Giang-Sơn khổ-nhục...! Thời nhiều tớ,
Đất Mẹ tan-hoang...! Lại lắm thầy.
Giới trẻ vùng-lên; Quê dựng lại;
Hùng-cường, phát-triển... Biết bao hay...!?

18/36
Bao hay; vận Nước hết ly-tan...!?
Nội, Ngoại đoàn-viên... nghĩa chứa-chan...!
Cảnh-sắc Quê-Hương; xinh dải Lụa,
H́nh-hài Đất Mẹ; đẹp Hoàng-Lan...!
Trăng thanh soi-sáng rừng thăm-thẳm,
Nắng ấm chan-ḥa ruộng bạt ngàn...!
Thơ, Phú ngâm-nga giàu ư tứ,
Muôn đời ngợi cảnh dải giang san...!

19/36
Muôn đời ngợi cảnh dải giang san,
Đất Nước anh-hùng của Việt-Nam...!
Dân-Tộc tinh-anh; phô bản-sắc...
Tao-Nhân phóng-khoáng; thưởng cung đàn...!
Trăng thanh, tiết-tấu nghe trầm-lắng;
Gió mát, âm-ba vẳng ngút-ngàn...!
Sóng biển; xao-xô bờ cát trắng,
Thi-nhân, hứng chí viết miên-man...!

20/36
Miên-man nỗi nhớ... măi dâng đầy;
Đất Mẹ sáo diều thấp-thoáng bay.
Núi biếc, rừng thiêng, chim dựng tổ,
Đồng xanh, ruộng thẳm, sáo gọi bầy.
Khách qua, thăm viếng đồi sa tuyết; (17)
Người lại, tham quan đỉnh (18) phủ mây.!?
Nước Việt uy-nghiêm bao điện cổ.
Quê-Hương lắm cảnh đẹp mê-say...!
-------------------------------------------------------

(17) Đồi sa tuyết: Là Núi Hàm-Rồng, tại Sapa; miền ắc Vitệ-Nam
(18) Đỉnh phủ mây: Là đỉnh Hoàng-Liên-Sơn tại Sapa; ngọn núi cao nhất Việt Nam: 3.143 mét.


21/36
Quê-Hương cám-cảnh; Cộng phi-nhân...
Hủy-bỏ nghĩa-trang, phá mộ-phần...!
Tử-Sĩ anh hùng; di... (19) uất hận!
Nội thân, ngoại thích; chẳng nghe bàn.
Hồn thiêng vất vưởng; không bia mộ,
Xác đất vùi chôn; thiếu tấm đan. (20)
Kẻ chết; đau thương, quàng mảnh chiếu...?
Người c̣n; t́m kiếm, tiếng kêu than...!
----------------------------------------------

(17) Sau biến cố 30/04/75. CSVN đă phá hủy rất nhiều
nghĩa trang; trong đó có Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa. Và đă tự tư di dời đi nơi khác mà thân nhân không hề được báo và biết đến.

(18) Đan: Miếng đan được đúc bằng xi măng cốt sắt. Ư nói mộ bia không được xây cất cẩn thận.


22/36
Kêu than... Đất Nước một thuở nào;
Thất thủ...! (21) Toàn dân dạ núng-nao...!
Tướng, Sĩ; lao tù, thân gầy-guộc,
Dân, Quân; cải tạo, mặt xanh xao...!
Lao công sáng tối; trong rừng núi,
Học tập ngày đêm; dưới ánh sao.
Bao kẻ ốm đau rồi bị liệt,
Lắm người chết đói, bạn xôn-xao...!
---------------------------------------
(21) Thất thủ: Biến cố 30/04/1975.

23/36
Xôn-xao bạn chết, lấp non xa...
Từ ải Nam-Quan đến Khánh-Ḥa;
Thanh-Cẩm, Cổng-Trời... (22) thân liệt lết,
Ḥa-Nguyên, Nghĩa-Phú... (23) xác tê, sa!
Tham-quan bến cảng, ra Cầu-Đá,
Khấn-vái hồn thiêng, tới Tháp-Bà.
Đỉnh Núi; (24) chuông vang Thành Phố Biển.
Nam-Phong Bảo-Đại; (25) lắm màu hoa...!
---------------------------------------------------

(22). Thanh Cẩm, Cổng Trời: 2 trại tù đặc-biệt khét tiếng tại Miền Bắc. Ai đă bị đày vào 2 nơi này; th́ 90% chết, chỉ c̣n hy-vọng 10% sống về mà thôi...!
(23). Ḥa-Nguyên (trại tù A 30), Nghĩa Phú (Cam Ranh): Là 2 trại tù thuộc tỉnh Phú-Khánh (Khánh Ḥa và Phú-Yên) Miền Trung Vitệ-Nam
(24). Đỉnh Núi chuông vang: Là Nhà Thờ Núi Nha Trang.
(25). Nam-Phong Bảo-Đại: Là lầu Nam Phong của Vua Bảo Đại tại Cầu-Đá Nha-Trang. Một thắng-cảnh rất nên thơ; đầy hoa đẹp; nhất là Hoa-Phượng nở vào mùa Hè.


24/36
Màu hoa gợi nhớ xứ Đào Hoa;
Đà Lạt thông reo, dưới ánh tà.
Than Thở nên thơ ! "Buồn...phóng đại"...! (26)
Tuyền Lâm nghi ngút! "Ị...xa-va"...! (26)
Ma cô... hiếp đáp tay sờ soạng,
Hành khất đeo theo miệng hét la,
Huyện, xă hay quên nào có nhớ;
Phố phường miền núi đẹp sương sa!
-------------------------------------------

(26) "Buồn...phóng đại...! Ị... xa-va...!": Là những cảnh huống đái, iả thiếu vệ sinh... thường xẩy ra trên khắp các Trung-Tâm Du-Lịch tại Việt-Nam ngày nay....!

25/36
Sương sa rừng núi Tỉnh Cao Nguyên,
Làng, Bản; Buôn-Mê, xứ dịu-hiền...!
Sơn-Nữ gầy-g̣, kiên ư chí,
Trai Thượng ốm đói; vững lời nguyền...!
Tin-Mừng gieo văi; không tu viện, (27)
Phật-Pháp truyền rao; thiếu cửa thiền...! (27)
Kinh, Thượng đồng-tâm trao phúc lộc;
Mặc cho Bác, Đảng; cấm giao duyên...!
------------------------------------------------
(27). Việc truyền-bá Niềm Tin Tôn-Giáo bị cấm đoán khắc-nghiệt...!

26/36
Giao duyên Đạo, Giáo... Đảng quen lờ,
Tín ngưỡng tự do... dân ước-mơ !
Thế giới văn-minh; không bị cản...?
Việt-Cộng u-tối; cấm tôn thờ...!
Sông-Mao; ruộng thấp khô dưới nắng,
Mũi-Né, ghềnh cao ướt khắp bờ.
B́nh-Thuận; quanh Năm hôi xác mắm; (28)
Đợi thời hết thối...? Kiếp mong chờ...!
----------------------------------------------
(28). T́nh-trạng thiếu vệ-sinh; trải qua hết thời này đến thời kia... Các cấp Nguỵ-Quyền Cộng-Sả không hề có kế-hoạch làm sạch môi-trường...!

27/36
Mong chờ, già trẻ vẫn mong chờ;
Tiêu diệt Đảng, Đoàn; dụ gái tơ.
Bà-Rịa, Động, Ba; như mạng nhện...
Vũng-Tàu Đĩ, Điếm...tựa hàng xô...!
Ma-Cô phóng-túng; hành thân độc... (29)
Du-Đăng tung-hoành... hiếp thế cô...! (29)
Cán-Bộ dân chơi; ma hậu đăi,
Một bè xạo, bịp kẻ ngây thơ...!
-------------------------------------
(29). Các loại gái điếm; độc thân, cô thế... đều bị đám Ma-Cô, Du-Đảng; hành-hạ thân xác ngày, đêm... chơi... nhưng không chịu trả tiền.

28/36
Một bè xạo, bịp kẻ ngây thơ...
Thiếu nữ Miền Nam; lắm nét sơ;
Trắng-trẻo thân ngà; em xứ Tháp.
Mịn-màng thể ngọc; ả thành Hồ.
Lầu-xanh; thượng cấp đè... hành lạc.
Tửu-quán; đàn em quậy... khật-khờ...!
Dụ gái làm t́nh...! (30) Đưa ngoại quốc.
Oan-khiên bị hiếp...! Cách đôi bờ !
------------------------------------------
(30). Sau ngày 30-04-1975, đàn bà, con gái Việt-Nam; ở cả 2 Miền Bắc, Nam... Đều bị bọn Cán-Bộ, Du-Đảng Ma-Cô; dụ-dổ làm t́nh... Sau đó đem bán họ sang Trung-Cộng, Ma-Cao, Hồng-Kông, Mă-Lai.v.v... để làm nô-lệ t́nh-dục... dưới dạng "xuất-khẩu lao-động" (Từ của Cộng-Sản Việt-Nam dùng...), để kiếm dollars chia-chác với nhau.

29/36
Đôi bờ cách-trở, sống lang-thang,
Sứ-quán Việt-Nam chẳng ngó-màng.
Môi-giới Đài Loan; luôn dụ khị,
Con buôn xứ Việt; thường cười rang...!
Thùng gương; đứng mẫu, người coi dáng, (31)
Cũi chó; phô thây, kẻ chọn hàng...! (31)
Khốn-khổ thân em không hạnh phúc,
Buồn đau, tủi phận lại riêng mang...!
--------------------------------------------
(31). Gái Việt-Nam bị bắt buộc khoả-thân, đứng trong các tủ kính hay bị nhốt vào các củi gỗ... Để bọn "Khách mua dâm" chọn hàng... đem đi chơi... Thật xấu-hổ cho bọn Lăng-Đạo CSVN và tội nghiệp cho các em gái Việt-Nam...!

30/36
Riêng mang lắm nỗi... măi u-hoài,
Oan-khuất một thời, cố gắng nai...!
Số kiếp không may; căm vô tận,
T́nh duyên đă thế; hận dài dài...!
Chùa-Phong, (32) gái lỡ... t́m u cốc;
Bầu-Sấu, (32) chim khôn kiếm cơi thai...!
Ẩn chốn rừng xanh, nơi tịch mịch;
Thương thân xót phận ngỏ cùng ai...!?
---------------------------------------------
(32). Chuà-Phong và Bầu-Sấu ở Miền Nam Việt-Nam; là 2 Nơi tiếp-nhận phận gái lỡ thời vào ẩn-náu, tu-tịnh; sau khi trốn được từ các nhà tù t́nh-dục ở ngoại-quốc về Việt-Nam... để tránh sự phỉ nhổ, khinh-miệt của người đời...!

31/36
Xót phận...! Quay về Ngọc Viễn Đông,
Đi thăm sông nước bến Nhà Rồng.
“Thành Hồ” rác thối vun “Thành Ụ”! (33)
Phố Bác; dân đen ị bến sông. (33)
Đĩ điếm lan tràn... Đau quá đỗi...!
Ma cô đầy rẫy... Nhục như không...!
Quê Hương tan-nát... ǵ là đẹp...?
Đất Mẹ lầm-than, ngửa cổ trông...! (33)
------------------------------------------
(33). Trước ngày 30-04-1975, Thủ-Đô Sài-G̣n của Việt-Nam Cộng-Hoà; được mệnh-danh là "Ḥn Ngọc Viễn-Đông"...! Nhưng sau ngày 30-04-1975, Đảng Cộng-Sản Việt-Nam lợi-dụng thời-cơ; đổi là Thành-Phố Hồ-Chí-Minh. Nhưng "Thành Hồ" đă trở thành "Thành-Ụ" rác thối khắp nơi... Dân nghèo sống trong các vùng "nhà sàn" nơi các ven sông, rạch... không có nhà vệ-sinh... Thường ỉa, đái ngay xuống dưới sàn nhà... Và cũng đă múc nước từ dưới đó lên đê tiêu-dùng... T́nh-trạng thiếu vệ-sinh môi-trường... không thể tả hết được...! Chỉ c̣n ngửa cổ kêu Trơi.... mà thôi...!!!

32/36
Trông Trời, nhờ Đất... đến Tây Ninh;
Thánh-Thất uy-nghiêm, niệm trót t́nh.
Lạy Phật; rộng ban "Đoàn" chính trực,
Vái Thiên; thương xót “Đảng” trung trinh...!?
Nh́n lên các Ngài; mà soi bóng;
Ngó xuống Âm-Ti; để sửa ḿnh.
Sáng tối vào ra... nguyền sám-hối,
Để đời thấy lại ánh b́nh-minh...!

33/36
B́nh-minh...!? Ngó lại quăng thời xưa,
Lắm kẻ lầm-than dưới mái dừa.
Sáng tối; lạnh-lùng khi giăi gió,
Ngày đêm; đói-rách lúc dầm mưa...!
Mong sao ấm-áp tṛn năm tháng;
Ước được no-nê đủ bốn mùa...???
Ta hăy vùng-lên...cùng giải-phóng,
Thuyền Rồng xuôi mái, trống chiêng khua...!!!

34/36
Thuyền Rồng lướt sóng, biển mênh-mông.
Cả Nước ngân vang tiếng Trống Đồng.
Phố xá tưng-bừng; tôn hiển Thánh.
Xóm làng rộn rịp; vịnh Cha Ông.
Dân Nam; ghi nhớ trang hùng sĩ,
Ḍng Việt; tạ ơn các tướng công...!
Giải-Phóng!!!... Hô vang như sóng dậy;
Tự-Do, Dân-Chủ...đượm t́nh nồng...!!!

35/36
Tự-Do...!!! Khốn khó sẽ qua mau;
Nam, Bắc t́nh thâm nối nhịp cầu.
Cờ Đỏ; vùi chôn theo xú uế...
Cờ Vàng, phất phới trỗi tươi màu...!
Quên đi qúa khứ... t́nh bạc bẽo;
Hướng đến tương lai... nghĩa thẳm sâu...!
Lấy lại Nam-Quan và Biển, Đảo,
Rạng danh Sử Việt đến ngàn sau...!!!

36/36
Ngàn sau tẩy sạch "lũ chính-chuyên',
Đất Nước Lạc-Long giữ vẹn tuyền...!
Nam, Bắc trùng phùng; ghi nghiệp sử...
Ba Miền thống nhất; tạo nhân duyên...!
Chung lưng; sánh bước cùng thiên hạ,
Đấu cật; hiên-ngang với bạo quyền.
Dân Tộc anh-hùng, xây dựng lại;
Việt-Nam lắm cảnh đẹp thiên nhiên...!!!
(Trở lại từ đầu:"Việt-Nam lắm cảnh đẹp thiên nhiên...!)

Joseph Duy-Tâm
Australia 12/06/2005.


*************************************************

Sau đây là 36 bài Thơ Đường của Trần Lan Chi và Ái Hoa ở trong Nước; ca ngợi phong cảnh quê nhà. Nhưng không hề nói đến sự đỗ nát, tang thương của Quê Hương...và sự lầm than đói rách của hơn 80 triệu người dân; đang sống quằn quại dưới ách độc tài Đảng trị của bọn Cộng Sản Việt-Nam ác ôn; đă, đang và sẽ thu vét hết tài lực, vật lực của toàn dân Việt...

Kính mời Quư Vị dành chút thời gian đọc; để biết về một sự "Phồn Hoa Giả Tạo"...qua 36 bài thơ Đường, do Trần Lan Chi và Ái Hoa diễn tả...dưới đây:

"Lao động là vinh quang"...!? tại cửa khẩu Lào Cai


LIÊN HOÀN TAM THẬP LỤC KHÚC
Việt nam - Đất nước - Con người
By Trần Lan Chi, Ái Hoa (22/2/05-5/4/05)

1-
Việt Nam một dải lụa thiên nhiên
Khúc ruột Nam Trung Bắc nối liền
Dân tộc oai hùng vang bốn bể
Núi non trùng điệp trải ba miền.
Rộn ràng Đất Mũi mừng ngày hội
Nhộn nhịp Hà Giang họp chợ phiên
Ǵn giữ muôn đời hồn đất nước
Quê hương, phong cảnh đẹp thần tiên.
TLC
2-
Cảnh đẹp thần tiên tích hăy c̣n
Lạng Sơn từng dăy núi liền non
Chùa Tiên lặng lẽ hang voi phục
Đền Mẫu linh thiêng tiếng thánh đồn
Thủ bút Ngô gia thơ vẫn tạc
Vọng phu Tô thị đá chưa ṃn
Kỳ lừa phố chợ người muôn vẻ
Sóng cuộn Kỳ Cùng vó ngựa bon.
AH

3-
Cùng vó ngựa bon khắp bốn phương
Lào Cai ta đến, cảnh thiên đường
Sa Pa, thác đổ vi vu gió
Bát Xát, thông reo lăng đăng sương
Má đỏ hồn nhiên con gái Thái
Đồi xanh lúp xúp bản làng Mường
Nơi đây vang vọng hồn sông núi
Vương vấn ḷng ta nỗi nhớ thương.
TLC

4-
Vương vấn ḷng ta nỗi nhớ thương
Sơn La Tây Bắc đất kiên cường
Hoa ban bản Thái bừng ngày hội
Thạch nhũ hang Ṭng loá ánh dương
Cần rượu say ḷng người viếng cảnh
Điệu xoè vui mắt khách qua đường
Sông Đà thác đổ ḍng cuồn cuộn
Suối nóng, hồ xanh đẹp lạ thường.
AH

5-
Suối nóng, hồ xanh đẹp lạ thường
Ḥa B́nh thơ mộng, ráng chiều buông
Xôn xao nước khoáng trào nồng đá
Ngan ngát cơm lam chín đượm hương
Hang Muối dấu xưa lưu mạch đất
Dốc Cun mây trắng trải ḷng đường
Sông Đà hùng vĩ, giờ yên ả
Mang điện về xuôi, nước thịnh cường.
TLC

6-
Thịnh cường chung một dải non sông
Đệ bát kỳ quan: Vịnh Hạ Long
Ngàn đảo lô nhô mây lộng bóng
Trăm hang rải rác nước theo luồng
Cửa Ông đền cũ danh c̣n rạng
Băi Cháy rừng xưa lửa vẫn hồng
Vách núi Bài Thơ lưu tuyệt bút
Ao Tiên có kẻ đứng chờ mong.
AH

7-
Chờ mong năm mới mỗi đầu xuân
Du ngoạn Bắc Ninh, chốn Phật thần
Thành cổ Luy Lâu nghe tích kể
Chùa thiêng Phật Tích vọng chuông ngân
Đông Hồ măi đọng hồn dân tộc
Bút Tháp nào vương dấu bụi trần
Quan họ vùng Lim ngày mở hội
Miếng trầu câu hát đón tao nhân.
TLC

8-
Tao nhân về Bắc nhớ vua Hùng
Phú Thọ nguồn căn giống Lạc Hồng
Đền Hạ bà Âu sinh bọc trứng
Núi Ten thần Lạng giữ t́nh chung
Phù Ninh trâu chọi tưng bừng hội
Đào Xá thuyền đua nhộn nhịp sông
Rừng lá Xuân Sơn, hang thạch nhũ
Ao Châu đầm rộng nước xanh trong.
AH
9-
Nước xanh trong vắt bóng non xa
Vĩnh Phúc trung du đẹp mặn mà
Một thuở B́nh Sơn chùa tháp kể
Ngàn năm Tam Đảo gió mây ca
Mê Linh tiếng trống vang ngày hội
Đại Lải mùa xuân rực sắc hoa
Mộc mạc Hương Canh, làng gốm cổ
Sông Lô khúc hát ấm ḷng tạ
TLC
10-
Ḷng ta thương nhớ đất Thăng Long
Hà Nội phù sa mạch máu hồng
Chuông đánh Tây Hồ trâu lạc mẹ
Ḍng ngăn Tô Lịch nước lên đồng
Cổ Loa di hận trăng soi giếng
Văn Miếu đề danh cá hoá rồng
Diên Hựu đài sen hương toả ngát
Rùa vàng Hoàn Kiếm ngẩng đầu trông
AH
11-
Ngẩng đầu trông hút dáng ai qua
Thiếu nữ Hà Đông vóc lụa là
Làng cổ Đường Lâm nơi đá vọng
Động xưa Hương Tích chốn mây sa
Khoang Xanh suối hát mời du khách
Tiên Lữ chuông ngân thỉnh Phật bà
Chùa Cả, Tây Phương, bao cảnh đẹp
Hà Tây một thuở dệt bài cạ
TLC

12-
Bài ca huyền sử vẫn c̣n ghi
Mảnh đất Hưng Yên lắm chuyện kỳ
Đan sọt phi thường trang dũng tướng
Vịn lan xuất chúng bậc nguyên phi
Tự Nhiên băi cát đưa duyên lại
Dạ Trạch đầm lau đuổi giặc về
Phố Hiến mơ màng thời dĩ văng
Nhăn lồng trĩu quả dọc triền đê
AH

13-
Dọc triền đê nhỏ nắng chang chang
Cửa biển Ninh Cơ băi ngút ngàn
Hải Hậu thênh thang đồng muối trắng
Ư Yên bát ngát lúa chiêm vàng
Đây chuông Cổ Lễ ngân âm dội
Kia tháp Phổ Minh nức tiếng vang
Nam Định quê ta ngày đổi mới
Trở ḿnh lịch sử bước sang trang.
TLC

14-
Sang trang đất nước đẹp nơi nơi
Thanh Hoá cùng vang bóng một thời
Thề hội Lam Kinh nguyền đuổi giặc
Cửa hang Từ Thức bước lên trời
Thành Hồ ṿm đá trơ vơ đứng
Suối Ngọc ngư thần lởn vởn bơi
Nước biếc Sầm Sơn, ḥn Trống Mái
Hàm Rồng, Bến Én mặc mưa rơị
AH

15-
Mưa rơi dai dẳng Huế cô liêu
Bóng áo dài xưa tím diễm kiều
Thiên Mụ ưu tư chùa đỏ ngói
Khiêm Lăng trầm mặc vách xanh rêu
Trường Tiền một thuở dài bao nhịp
Đại Nội trăm năm vững mấy triều
Tới đất thần kinh, nghe nhă nhạc
Thả hồn theo nhịp phách phiêu diêụ
TLC
16-
Phiêu diêu hồn phách lạc Đào nguyên
Hà Tĩnh trung du xứ diễm huyền
Bờ thác Vũ Môn, hồ Kẻ Gỗ
Động chùa Hương Tích, băi Chân Tiên
Vụ Quang vùi xác quân xâm lược
Hồng Lĩnh cư danh bậc đại hiền
Một dải Hoành Sơn lưu sử sách
Kẹo Nưa tấp nập khách qua biên
AH
17-
Khách qua biên giới ghé nơi đây
Thăm động Phong Nha nhũ rủ đầy
Nhật Lệ rừng dương xanh đón gió
Lư Ḥa con sóng bạc vờn mây
Ngàn năm măi vọng ḷng Bàu Tró
Mấy thuở c̣n in chốn Lũy Thầy
Trên đỉnh Đèo Ngang, hồn lắng lại
Quảng B́nh văn vật mấy ai haỷ
TLC

18-
Mấy ai hay một thuở ly tan
Quảng Trị đôi bờ lệ chứa chan
Thành Cổ uy nghi, trời gió lộng
Suối Tân huyền diệu, khói mây lan
Cửa Tùng nước biếc pha màu ráng
Rú Lịnh cây xanh hú gió ngàn
Thánh địa La Vang, chùa Sắc Tứ
Trăm năm c̣n măi với giang san.
AH

19-
Trăm năm c̣n măi với giang san
Di sản muôn đời đất Quảng Nam
Phố cổ in h́nh cầu Nhật Bản
Cơi xưa khắc dấu tháp Chiên Đàn
Mỹ Sơn lặng lẽ đền trầm mặc
Cửa Đại trong xanh băi ngút ngàn
Dạo bước Cù Lao Chàm cát trắng
Đất trời ḥa nỗi nhớ miên man.
TLC

20-
Nỗi nhớ miên man vẫn chất đầy
Trời chiều Đà Nẵng lá hoa bay
Bà Nà vượn hú, chim làm tổ
Phước Mỹ rong phơi, cá hợp bầy
Non Nước chùa hang ôm dốc núi
Hải Vân đèo biển vượt tầng mây
Bảo tàng lưu dấu Champa cổ
Bán đảo Sơn Trà, vẻ đắm say

21-
Đắm say thuở ấy một thi nhân
Giữ lại Quy Nhơn dấu mộ phần
Lâm Tế uy nghiêm chùa Thập Tháp
Chiêm Thành cổ kính chốn Đồ Bàn
Sóng cồn Hoàng Hậu hàng thông đón
Đá tạc Dương Long lớp gạch đan
B́nh Định quê hương người áo vải
Suốt đời v́ đất nước lầm than.
TLC

22-
Đất nước lầm than nhớ buổi nào
Trông về Quảng Ngăi dạ nao nao
Nà Niêu ŕu thạch dân mài thuốc
Thiên Ấn chùa lam khói toả màu
Mấy ngọn Răng Cưa thuyền bổ núi
Một ḍng Trà Khúc cá mong sao
Ngậm ngùi cổ luỹ thời oanh liệt
Băi biển Sa Huỳnh gợn sóng xaọ
AH
23-
Sóng xao mặt nước gợn loang xa
Ta đến nơi đây đất Khánh Ḥa
Cát trắng cồn cao dài Dốc Lết
Nắng vàng ngày mới rạng Trường Sa
Âm vang gió núi cung đàn Đá
Thấp thoáng trời mây dáng tháp Bà
Từ vịnh Cam Ranh về Phố biển
Rợp đường rực rỡ sắc muôn hoạ
TLC

24-
Rợp đường rực rỡ sắc muôn hoa
Đắc Lắc cao nguyên bụi nhuộm tà
Hồ biếc sóng chao nhà Bảo Đại
Rừng xanh nắng dọi tháp Si va
Nhà rông rượu nhắp say chân múa
Lễ hội voi đua rộn tiếng la
Hương vị cà phê thêm gợi nhớ
Xứ Buồn Muôn Thuở ngập mưa sa .
AH

25-
Mưa sa xanh mướt đất cao nguyên
Thấp thoáng Xuân Hương đẹp dịu hiền
Núi Mẹ Lang Bian tuôn mạch sữa
Đồi Thông Than Thở vẳng lời nguyền
Chênh vênh Đà Lạt hồn tu viện
Lặng lẽ Tuyền Lâm chốn cửa thiền
Hùng vĩ Đambri trời Bảo Lộc
Lâm Đồng nơi gió núi nên duyên.
TLC

26-
Gió núi nên duyên nước lững lờ
Hàng dừa B́nh Thuận đẹp trời mơ
Kê Gà ghềnh đá giơ chơm chởm
Mũi Né đồi rơm chạy nhấp nhô
Băi sỏi bảy màu soi dưới nắng
Đồng diêm một dải uốn quanh bờ
Phật nằm thanh thản bên Tà Cú
Thuyền cá xôn xao cập bến chờ.
AH

27-
Thuyền cá xôn xao cập bến chờ
Trải dài Bà Rịa nắng buông tơ
Vũng Tàu biển nhớ t́nh yêu dệt
Côn Đảo trời ḥa tiếng sóng xô
Nhang khói linh thiêng chùa thỉnh Phật
Đèn hoa rực rỡ lễ nghinh Cô
B́nh Châu suối khoáng trời ưu đăi
Cảnh đẹp se ḷng đón khách thợ
TLC
28-
Cảnh đẹp se ḷng đón khách thơ
Kiên Giang quyến rủ nét hoang sơ
Lửa hồng Nhựt Tảo vang thiên địa
Mây bạc Hà Tiên kết hải hồ
Băi Chén lô nhô hàng chén úp
Mũi Nai lấp ló mắt nai khờ
Đôi ḥn Phụ Tử t́nh khăng khít
Đảo ngọc mênh mông cát trải bờ
AH

29-
Trải bờ biển biếc nắng thênh thang
Cà Ná trong xanh, cát mịn màng
Đá sánh vai chen đèo Ngoạn Mục
Núi ṿng tay ấp đất Phan Rang
Ḥa Lai lặng lẽ nằm nghiêng bóng
Băi Vách ưu tư đứng xếp hàng
Lễ hội Ka Tê cầu hạnh phúc
Đất trời Ninh Thuận cơi riêng mang.
TLC

30-
Thuận cơi riêng mang mối cảm hoài
Bồi hồi về lại đất Đồng Nai
Chùa Phong tháp dựng rêu phong dở
Bàu Sấu chim cư thác đổ dài
Mộ Cổ Hàng G̣n nằm tĩnh mịch
Ḥn Chồng Định Quán đứng khoan thai
Thuyền xuôi Đảo Ó chiều êm ả
Làng bưởi Tân Triều níu bước aị
AH

31-
Níu bước ai về xứ Viễn Đông
Sài G̣n soi bóng bến nhà Rồng
Rộn ràng Nguyễn Huệ tươi hoa lá
Tấp nập Bạch Đằng mát gió sông
Độc Lập dinh xưa hồn tử sĩ
Giác Lâm chùa cổ cơi hư không
Phồn hoa rực rỡ ngày thêm đẹp
Cho thỏa ḷng người măi ngóng trông.
TLC

32-
Ngóng trông về cuối nẻo Tây Ninh
Gái lịch trai thanh, cảnh hữu t́nh
Toà Thánh thâm nghiêm mùi đạo pháp
Núi Bà linh hiển nét đoan trinh
Nước hồ Dầu Tiếng soi nghiêng bóng
Ngọn tháp B́nh Thanh đứng thẳng ḿnh
Họp chợ Long Hoa người tấp nập
Mộc Bài nô nức đón b́nh minh.
AH

33-
B́nh minh chiếu rạng Tháp Mười xưa
Đồng Tháp sông đan bóng rặng dừa
Nhộn nhịp Tràm Chim chờ nắng hạ
U hoài Cao Lănh đón chiều mưa
Gáo Giồng c̣ trắng khoe đôi cánh
Sa Đéc hoa tươi nở mấy mùa
Ghe ngược Tiền giang ngày nước nổi
Tiếng cười xen lẫn tiếng chèo khuạ
TLC

34-
Tiếng chèo khua mặt nước mênh mông
Về miệt Tiền Giang lúa ngập đồng
Chợ nổi Cái Bè ghe mắc cửi
Thuyền hoa Vàm Láng hội nghênh ông
Vĩnh Tràng khói toả đài La Hán
Kiến Phước cờ che điện Tướng Công
Cuồn cuộn Rạch Gầm vang sóng dậy
Một vườn cây trái ngọt hương nồng
AH

35-
Hương nồng nắng gió dải Cà Mau
Sóng nước mênh mông nối nhịp cầu
Nước nổi U Minh rừng ngập mặn
Tràm len Ông Đốc lá hoen màu
Giữa vùng Rừng Sác nghe âm cũ
Trên đảo Ḥn Khoai ngắm biển sâu
Cảm giác thiêng liêng nơi đất Mũi
Một lần dừng bước nhớ ngàn saụ
TLC

36- Bài kết
Ngàn sau dù mấy thuở truân chuyên
Một tấm t́nh quê vẫn vẹn tuyền
Xứ Bắc mưa phùn bia tạc sử
Miền Nam đồng mặn đất trao duyên
Mặt nh́n Đông Hải tranh thiên hạ
Lưng dựa Trường Sơn chống bạo quyền
Non nước bao đời truyền để lại
Việt Nam một dải lụa thiên nhiên

AH

(Trở lại từ đầu: Việt Nam một dải lụa thiên nhiên)
Ghi chú:
1- Bài mở đầu 2- Lạng Sơn 3- Lào Cai
4- Sơn La 5- Ḥa B́nh 6- Quảng Ninh
7- Bắc Ninh 8- Phú Thọ 9- Vĩnh Phúc
10- Hà Nội 11- Hà Tây 12- Hưng Yên
13- Nam Định 14- Thanh Hoá 15- Thừa Thiê Huế
16- Hà Tĩnh 17- Quảng B́nh 18- Quảng Trị
19- Quảng Nam 20- Đà Nẵng 21- B́nh Định
22- Quảng Ngăi 23- Khánh Ḥa 24- Đắc Lắc
25- Lâm Đồng 26- B́nh Thuận 27- Bà Rịa Vũng Tàu
28- Kiên Giang 29- Ninh Thuận 30- Đồng Nai
31- Sài G̣n 32- Tây Ninh 33- Đồng Tháp
34- Tiền Giang 35- Cà Mau 36- Bài kết