LỜI CHỦ ĐÓN KHÁCH

 

Chẳng phải anh em..cũng đến nhà.

V́ t́nh nhân loại ta thăm ta .

Lần đầu ghé nhà bao quư hóa,

Chẳng v́ Đô la chẳng v́ quà !

Ông đến từ xa ..chẳng gần nhà,

Trong t́nh nhân loại đón khách xa.

Tôi chẳng ngỡ ngàng...không lo lắng ,

Chẳng có cao sang...chỉ thật thà.

Chẳng trải chiếu hoa , chẳng giết gà.

Chén trà tâm sự ta với ta.

Chín bỏ làm mười quên quá khứ,

Mặc cho " người lạ " ghét ghen ta .

Quư trọng nơi nhau ở chút t́nh ,

Giữa những con người có con tim.

Chẵng cần nể sợ v́ tinh tướng ,

chẵng sợ độc nguy giấu đáy (B́nh ).

Cả nhà chúng tôi chẳng sợ ( Ma),

Con cháu nhà tôi vốn hiếu ḥa.

Nhưng biết căm thù quân quỷ dữ,

Cậy quyền hù dọa...! quyết không tha

Sống muốn an vui : bạn bớt thù

Kẻ gian nham hiễm Vẫn tham ngu.

Anh em dối trá thua bạn hữu

Ngàn năm xưa củ....nhớ thiên thu.

Đức tin xóa bỏ mọi nghi ngờ ,

Thế cuộc xoay vần họa câu thơ.

Ca ngợi Ḥa B́nh toàn thế giới,

Đạp đỗ chiến tranh ! nhân loại chờ

Ta đến thăm ta ít thời giờ

Dẫu vậy ...việc thật chẳng phải mơ.

Cháu con mong đợi việc ta quyết,

Minnh bạch tương lai khỏi mù mờ..!

---------------------------------------

22/5/2016

TT Mỹ Obama lần đầu đến Việt Nam

Van Nham Dang, 17 hrs.

 

 

 

TÂM SỰ CỦA KHÁCH.

 

Tôi nói ông nghe...tôi biết rồi,

T́nh thật cớ ǵ cứ giấu tôi.

Mấy bửa...trước ngày giờ tôi tới,

Gia cảnh nhà ông quá rối bời.

Con cái của ông...nợ ở đời,

Đứa ngoan - cũng có đứa dở hơi,

Sao không trừng trị thằng , đứa láo,

Để hiếp nạt nhau thế ai coi.

Công ăn việc làm phải hẳn hoi,

Chớ để cháu con phải thiệt tḥi,

Đất ,vườn ao chôm thuê cẩn thận

Kẽo không mang họa ,tiếng để đời

Sức khỏe gia đ́nh chuyện chẳng chơi,

Ăn uống ,bán buôn để ư người.

Cá tôm ,rau ,thịt đừng nhiễm bẩn,

Sống vui mạnh khỏe chớ hám lời.

Gia tài Tiên tổ cả cơ ngơi,

Bè lủ hùa nhau chúng đang cười.

Quyết cướp ,chiếm đoạt ...ông có thấy ,

Hay vẫn c̣n mong kiếm món hời .

Biết bao nhiêu chuyện phải nhớ đời,

T́nh thật nói nhỏ với nhau thôi.

Lời thật mất ḷng.. ông nhớ lấy.

chớ để ân hận : tôi trách tôi .../

---------------------------------

23/5/2016 trà dư tửu hậu

Van Nham Dang, 5 hrs ·