MẸ VIỆT NAM ƠI

CON C TRN MƠ TRNG-PHNG!?

 

Đ su su(66) Năm rồi Con xa Qu.

Chỉ mong một ngy bnh-an trở về.

Nhưng Mẹ ơi; sao thng ngy di thế!?

Cuộc đời tha Hương; cứ mi l-th!!!

 

Đ hơn một lần Con phải rời qu;

Lần đầu Năm Tư, Việt-Minh (CS) ko về

Con vo Nam; trạm tr rừng Rạch-Kiến

Định cư Kiến-An; Việt-Cộng lại về!

 

Đời Con lần nữa lại phải rời Qu,

Lần hai đi Trung; Cam-Ranh sng bể

Đời sống nơi Biển, Rừng đang đề-huề

Bổng Cộng Bắc Việt cướp ph thảm-th!

 

Lần ba; Con thật sự phải xa Qu

Tm mốt (1981) vượt Biển; khng đường trở về!

Phải chăng trng-phng Con từng mơ ước;

Đ khng cn đường; ngy trở về Qu!?

 

MẸ VIỆT-NAM ƠI

CON C TRN MƠ TRNG-PHNG!?

 

Joseph Duy Tm, 02-04-2020