Bài Họa 1:
MỪNG THƯỢNG THỌ 80 CỤ TRƯỜNG-GIANG
Kính họa:"MỪNG THƯỢNG THỌ 80 CHÚ TRƯỜNG GIANG
(1928-2008) của cụ Đặng Văn Nghiễm, bào huynh cụ Trường-Giang.


1/-
Tân Xuân Mậu Tư chúc Ngài Giang,
Thượng thọ tám mươi, tuổi ngọc vàng !
Thi phú, lưu đời “Rừng Chính Khí”,
Văn chương, truyền thế nghiă "Tào
Khang" (1) .
Ngũ Thường
(2), khuyên cháu ǵn trăm mối,
Tam Đạo
(2), răn con giữ mọi đàng.
Yêu Nước, thương nhà…tṛn trách nhiệm,
Trọn đời đức độ tỏa hào quang !

2/-
Thơ văn tăi đạo măi ghi ḷng,
Một dạ trung thành với Núi Sông.
Giữ Nước, sẳn sàng dâng xác đất,
Ǵn nhà, chẳng kể có danh công.
Ly hương, góp sức cùng Đoàn Thể,
Biệt xứ, chung tay với Cộng Đồng:
Tranh đấu bảo toàn quê Mẹ Việt,
Tự Do, Dân Chủ, đời đơm bông !
----------------------------------
(1) Xin phép đổi một từ so với Bài Xướng
                            của cụ Đặng Văn Nghiễm
(2) "Tam Cương Ngũ Thường"

Joseph Duy Tâm
20-01-2007
==========================

Bài Xướng:
MỪNG THƯỢNG THỌ 80
CHÚ TRƯỜNG GIANG

(1928-2008)

1/-
Chúc mừng thượng thọ chú Trường Giang,
Tám chục mùa Xuân quư tựa vàng.
Nghiệp vơ oai phong, ḷng nghĩa khí,
Nghề văn liêm chính, dạ trung cang.
Trọng dân, thống khổ không hai ngả,
Yêu nước, gian lao chỉ một đàng.
Trọn kiếp hiếu, trung, pḥ xă tắc,
Quê hương cường thịnh, tỏa vinh quang.

2/-
Quang minh chính đại, nhớ nằm ḷng.
Luôn khắc trong tim chữ núi sông.
Việc nước quyết tâm không tiếc sức,
Truyện nhà, tận lực chẳng nài công.
Dạy con phải nhớ câu vô úy, (1)
Khuyên cháu đừng quên chữ bất đồng.(2)
Phúc tập lương gia, văn tải đạo,
Một cây cù mộc nở trăm bông.

NAM ĐỊNH, ngày 09-02-2008
BÀO HUYNH ĐẶNG VĂN NGHIỄM

===========================

Bài Họa 2:
MỪNG THỌ 80 THI SĨ TRƯỜNG GIANG
Du Sơn Lăng Tử xin kính hoa:

1/4-
Đầu Xuân mừng thọ: chúc Trường Giang,
"Bát Thập" như Ông: tuổi Hạc Vàng.
Ngọn bút đấu tranh vang bốn cơi,
Vần thơ xướng họa rạng tam cang.
T́nh đời xuôi ngược, nơi trần thế,
Vận nước xuống lên, chốn địa đàng.
Trách nhiệm chưa tṛn, thân viễn xứ !
Mơ ngày hội ngộ ánh hào quang...

2/4-
Hào quang tải đạo, sáng soi ḷng,
Sóng nước Trường Giang, dậy bến sông !
"Rừng Chính Khí", chưa hề thất bại,
Núi văn chương, cũng đă thành công.
Thi đàn góp sức, bền tâm thép,
Đoàn thể chung vai, vững dạ đồng.
Quyết chí đấu tranh, lo phục Quốc,
Tao phùng Quê Mẹ: lúa thơm bông...

3/4-
Tao phùng Quê Mẹ: lúa thơm bông,
Thẳng cánh c̣ bay, rợp cánh đồng.
Đất Bắc thất thời, đành bỏ cuộc !
Trời Nam chiến tích, đă ghi công.
Hành quân truy kích, không e núi,
Đánh giặc diệt thù, chẳng ngại sông.
"Quốc Hận Ba Mươi" ghi tạc dạ,
Tám mươi Trường thọ, gẫm đau ḷng.

4/4-
Đau ḷng ngóng đợi Đất Trời quang...
Vận nước trầm luân, quyết mở đàng.
Dục trống Diên Hồng, nung khí thế,
Vung gươm Trương Triệu, dậy kiên cang.
Ḷng trung thể hiện, t́nh non nước,
Đức trọng khắc ghi, nghĩa đá vàng.
Tám chục hành tŕnh, chưa mỏi gối...
Hồi Xuân "Thế Kỷ" : sống Trường Giang...

Du Sơn Lăng Tử
Xuân Mậu Tư tháng 1 -20-2008

==========================

Bài Họa 3:

MỪNG THƯỢNG THỌ
THi Huynh Trường Giang

(Bài họa : của TừPhong)

1/2
Bát tuần mừng thọ Bác Trường Giang
Từng trải bao phen đá thử vàng
Lịch thiệp, đường hoàng ngoài xă hội
Nghiêm trang, đạo đức chốn gia cang
Mến người cương trực người gương mẫu
Ghét kẻ lưu manh kẻ điếm đàng
Trung hiếu bền ḷng v́ chính nghĩa
Một thời vang bóng tỏa hào quang.

2/2
Quang phục quê hương vẫn một ḷng
Mong ngày diệt cộng cứu non sông
Đấu tranh chính trị thường chung sức
Tham dự biểu t́nh chẳng tiếc công
Xướng họa đường thi luôn xuất sắc
Giao du bằng hữu rất ḥa đồng
Tuổi già tướng mạo c̣n phong độ
Cổ thụ Thi Đoàn vẫn trổ bông.

01-21-2008 TỪ PHONG

=========================

Bài Họa 3:
CHÚC THỌ CỤ TRƯỜNG GIANG

1/2
Tám mươi Sinh Nhật, cụ Trường Giang,
Sáng suốt, tinh thông, nhất tuổi vàng.
Cư xử ôn ḥa,
ǵn tiết tháo
Nói năng từ tốn,
giữ trung cang
Nối duyên văn nghệ về chung mối,
Lập hội Bốn Phương đến mọi đàng.
Bè bạn mến thương mừng chúc Thọ.
Dồi dào sức khỏe, mắt ngời quang

2/2
Kết bạn Bốn Phương măi tạc ḷng,
Trường Giang tên hiệu tựa ḍng sông.
Tung thơ khí khái điên đầu giặc,
Vung bút hùng hồn tạo chiến công.
Kiên định lập trường nêu dạ sắt,
Đấu tranh chính nghĩa vững tâm đồng.
Vui xuân đất khách luôn nung chí,
Rực lửa căm hờn toả ngát bông.

Nguyễn Thành Tài
Montréal 01-22-2008
========================


Bài Họa 5:

Theo Lăo Ngoan Đồng cũng họa ngay.
Cụ Văn ơi cụ tính sao đây?
Cụ Giang thượng thọ đang chờ đấy.
Liệu Cụ Văn ơi vặn mỏi tay?

MỪNG THƯỢNG THỌ CỤ GIANG

1/2
Theo Cụ Từ Phong chúc "Cụ Giang "
Tám mươi các Cụ quư như vàng.
Cụ Văn đă tụng nền tài đức,
Cụ Bích vừa khen vẻ kiện khang.
Cụ Ấn hẳn là không lẫn lối,
Cụ Đ́nh chác chắn chẳng sai đàng.
Cụ nào Cụ nấy cùng chung ư:
Chúc ''Cụ Giang'' tươi tựa nguyệt quang.

2/2
Nguyệt quang vằng vặc sáng soi ḷng,
Bụng dạ mênh mang tựa nước sông.
Chẳng ngại v́ dân từng góp sức,
Không nề với nước gắng dâng công.
Tinh thần cứng cỏi nào thua thép,
Trí năo dẻo dai há kém đồng?
Đạo nghĩa lấy văn thơ phổ biến,
Một Rừng Chính Khí đă đâm bông.

Trân trọng

LTĐQB

========================

Bài Họa 6:
Góp Chúc Trường Giang Thọ 80


1/4
Lấy chi chúc thọ trưởng Trường Giang ?
Tám chục đương nhiên chẳng thích vàng
Với cụ chỉ mong yên đất nước
Và ngài cũng muốn đẹp gia cang
Sẵn sàng đảm trách vai đưa lối
Hăng hái tham gia việc chỉ đàng
Để giúp hậu sinh lo việc nước
Ấy như tâm nguyện sẽ khai quang.

2/4
Khai quang những thứ vấn vương ḷng
Cái xấu không cần tất thả sông...
Rửa sạch chúng đi dù lấy máu
Làm mầu đất lại dẫu thêm công
Khơi trong nguồn nước cho xanh b iển
Bồi bộn phù sa để tốt đồng
Đất nước từ nay yên một cơi
Mai, đào đón tết trổ sây bông.

3/4
Sây bông đă vậy ,mọng từng bông
Kết sức bỏ ra tưới ruộng đồng
No ấm toàn dân đều tận lực
An vui khắp nước tiếp thi công
Mỗi ngày ,mỗi mạnh non cùng nước
Càng lúc càng hưng núi với sông
Đất Việt đời đời do Tộc Việt
Dựng xây hạnh phúc thẩy chung ḷng.

4/4
Chung ḷng nô nức đón thiều quang
Tấp nập du xuân guốc rộn đàng
Đó nữ Nhà Nam dung thật đẹp
Dây trai Đất Việt dạ luôn cang
Không quên giữ nước bằng tim thép
Măi nhớ chăm dân với trí vàng
Mậu Tư xuân này ,xuân quật khởi
Đúng y tâm nguyện của Trường Giang.

Từ Thanh Hà,Jan-26-08

Chúc Thọ 80 Trưởng Thượng Trường Giang

Tám chục Trường Giang sống giữa đời
Chúc mừng trưởng thượng măi yêu đời
Buồn vui xướng họa cùng bằng hữu
Mặn ngọt xẻ chia với bạn đời
Cốc rượu con dâng tăng nghị lực
Chung trà cháu kính thắm hương đời
C̣n ǵ sảng khoái hơn đây nhỉ ?
Chính Khí một pho kư tặng đờị

Từ Thanh Hà,26-1-08

==========================