<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

NNG HỒN LN VỚI CHA

 

 

 

Trong c-tịch, con nng hồn ln với Cha.

Lng bi-ngi, giọt lệ ứa trn mi.

Xa qu-hương bao năm sầu hiu-quạnh.

Con dng Cha ngn nỗi nhớ mong-manh!

 

Trong c-tịch, con nng hồn ln với Cha.

Lng thổn-thức, thương dn tộc nhọc-nhằn!

Ngn Năm rồi, chưa thot cảnh đấu-tranh.

Con xin Cha dn-tộc sống yn-lnh!

 

Trong c-tịch, con nng hồn ln với Cha.

Lng xuyến-xao, nước mắt lại tun tro;

Việt-Nam con, Cha ơi tnh tiu hao...

Con xin Cha Lnh Đạo thương đồng-bo!

 

Trong c-tịch, con nng hồn ln với Cha.

Lng khắc-khoải, mi-mong ngy hồi hương;

Cng gp tay xy-dựng lại tnh thương.

Con ước-mong, Việt-Nam tựa Thin Đường!

 

Joseph Duy Tm, 02-04-2020