<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

Nếu L Anh

 

 

Nếu l anh.....!!

em sẽ cn yu nữa...

Buồn lm g...

khi đang ở trần gian

Rồi mai đy....

về đến ci thin đng

D c nhớ...

đ chắc g... gặp lại.......!!!

 

c Thủy, 14-07-2015