Ngũ Đi Em

(Tặng Người... Ti thương!)

 

Canh khuya thức giấc một mnh,

Loay hoay vi nt thơ tnh tặng Em...!

Ru Em gic ngũ m-đềm,

Để Em trn mộng...mai thm lời tnh...

Cho Anh ấm lại con tim;

Vui trong hạnh phc... đắm chm thương yu !

 

Joseph Duy Tm, 23-07-2017

 

 

======================

 

 

        Nụ Hn Ban Mai

        (Tặng Người...Ti Thương!)

 

 Nụ hn Anh gởi ban mai...

 Trao Em hơi ấm...dựa vai vui đa...!

 Vng tay Anh cản gi la...

 Cho Em ấm lại; vui đa Tnh Xun...!

 Thương Em; thương thật v ngần....

 Ngy đm nhung-nhớ; mơ gần bn Em;

 Mi hn... Anh gởi ngọt mềm...

 Cho Em vui thoả...Dịu-m nhớ hoi...!

 

 Joseph Duy Tm, 23-07-2017