Người Đến Rồi Đi                                         Nhạc background: "Cho Người T́nh Xa" với tiếng hát Đan Phượng.


 

Người đến rồi đi…thoáng bóng câu,

Để Ai lay-lắt lại thêm sầu!

Ngày đêm chờ đợi Người T́nh mộng…

Trở lại bên song…quyến luyến nhau !

***

Người đến rồi đi tựa bóng mây,

Để Ta thương nhớ tháng năm dài.

Làm sao gặp lại Người mộng ấy ;

Để thỏa ḷng yêu đến ngất ngây!?

 

Joseph Duy Tâm