Người Đă Xa Rồi
Họa Bài: "Nỗi Đau Của Biển" của Từ Thanh Hà

Người đă xa rồi đợi ích ǵ?
Con tàu tách bến quyết ra đi.
Thi nhân há năo khi từ biệt;
Mặc khách sao buồn lúc cách ly ?
Kiều nữ đang tâm hoài bạc bẽo,
Nam nhi chả lẽ măi sầu bi !?
Có duyên có phận mai sau gặp,
Không phận không duyên kể bất tri.

Joseph Duy-Tâm
17-12-2007

========================

Bài Xướng: của Từ Thanh Hà
Nỗi Đau Của Biển


Trước mặt xa xa hỏi thấy ǵ ?
Màu xanh của biển đă phai đi !
Người sao vẫn đợi, t́m chia cách ?
Kẻ lại hoài mong, kiếm biệt ly !
Mây tím phủ kia đầy khoảng trống,
Thân trai đợi đó ắp ai bi.
Sau lưng dấu cát triều xô ngập
Tồn đọng trong tim bóng cố tri .

Từ Thanh Hà,16-12-07