Nhi Nữ Tnh Si
Cảm Tc, tặng Người Ti thương!

(Nhạc background: "Tnh Thu Gi L". Thơ Joseph Duy Tm
Nhạc Trn Minh với tiếng ht ngọt ngo cũa Ca sĩ Mỹ Dung)


Em như chiếc L vng Thu,

Anh l cnh Gi, phiu du tm nng.

Tnh Thu Gi, L ngập trn;

Ấp yu dưới nắng huy hong, tinh khi!

Yu Em; muốn ngỏ ngn lời

L ơi! C muốn chung đời bn Anh!?

 

L rằng, Gi hỡi! Rch, lnh;

Thời Em cũng sẽ Yu Anh ngn đời!

Hỡi Ai đang qut L rơi

Gim Ti gom lại tnh Titrao chng!

Khi nao cnh Gi đi ngang

Nhắc Ti tm gặp Dng chng tnh yu!

 

Gi ơi! L hỏi đi điều;

Khi nao chng đếndắt du Em đi?

Em l Nhi Nữ Tnh Si;

Ước mơ theo Gi, tỉ ti (tỉ t) ngn lời

Cho tnh Gi, L ln ngi;

Dẫu trời ging bảo một đời thủy chung!
 

Joseph Duy Tm
 

***********************************

Tnh Thu Gi L

Thơ Joseph Duy Tm
Nhạc Trần Minh
với tiếng ht truyền cảm của Ca Sĩ Mỹ Dung.
ca sĩ Mỹ Dung
 

Em như chiếc L ma Thu,

Ươm vng tnh i, chu du mơ mng...!

Anh l cnh Gi đi ngang,

Cuốn theo chiếc L; lang thang khắp trời.

Đm về, cng ngắm sao rơi,

Nng niu mi L, Gi ngời tnh thu!

Nhn Trăng, Gi nhẹ lời ru,

Ầu ơ L hỡi; hương thu dạt do !

Tnh thu... Gi gợn dng cao,

Khẻ hn chiếc L... đi vo đam m !!!

Đi ta, nguyện trọn lời thề,

Một đời son sắt... đi, về c nhau.

Gi đi, du L theo sau,

Gi ngừng, L cũng bạch tầu... ngưng bay...!!!

 

Joseph Duy-Tm