Nhiệt Thnh & Kin Tr

                               Mến tặng Phong Tro Cursillo Canberra
                 Nhn lễ Quan Thầy Phao L Cha Nhật 28-06-2009


Can-berra tiết lạnh tnh nồng,
Nhiệt-thnh theo Cha, vun trồng Cursillo.
Kin-tr noi Thnh Phao-L,
Tin Mừng gieo vi, điểm t nước Trời.
Hồng-Vinh, Chủ Tịch tin khơi,
Kha 5, kha 6 (1) đầu đời lo toan.
Nghi-Trinh, Hằng-Thạch nối hng,
Đức-Anh tiếp bước, ha vang cu Đề (2)
Tiến ln theo Cha Giav,
L Thầy Ch Thnh, trn trề yu thương!
Tnh Thầy cao qy khn lường,
Gọi ta một sớm tinh sương (3) giữa đời.
Ra đi phục vụ khắp nơi,
Tm phương cứu gip cuộc đời tha nhn.
D cho gian kh đường trần;
Ở bn c Cha, n-cần anh em (4).
Chiều bung (5) thả hồn rong đm;
Tm về với Cha, m-đềm ngn thu!

Joseph Duy Tm
---------------------------------------

GHI CH:
(1) 2 Kho Tĩnh Huấn Cursillo 5 & 6 l 2 Kha đầu tin được tổ chức tại Canberra vo thng 1/1994. Do Anh Vinh lm Chủ Tịch tin khởi.
(2) D Colores!
(3) Buổi sng Mananita.
(4) Một tay nắm Cha, một tay nắm lấy anh em.
(5) Khi nhắm mắt từ trần.

 

 ======================================================

Hnh Ảnh Đại Hội Ultreya mừng Quan Thầy Phao L
chiều Cha Nhật 28-06-2009

Anh Văn Đức Thạch, Tn Chủ Tịch nhiệm kỳ 2009-1012

Giờ Chầu Thnh Thể trong buổi ĐH Ultreya
mừng Quan Thầy Phao L 28-06-2009 

Cha Linh Hướng Bi Xun Mỹ v Cộng Đon
cầu guyện v chc lnh cho tn Ban Điều Hnh nhiệm kỳ 2009-2012