NHỚ RỪNG

 

ng thẫn thờ nhn qua cửa sổ,
Mỗi chiều về nắng đổ hong hn...
Nhớ thương đồng đội, cố thn,
Đăm đăm đi mắt đổ dồn mng lung...

Từng xng xo vẫy vng trận chiến,
Bắc, Trung, Nam, bốn biển lừng danh.
Qun th nghe tiếng thất kinh,
Bốn vng chiến thuật giật mnh thấy ng !

Nay sống kiếp chim lồng, c chậu,
Bm bm leo lc giậu ngả nghing !
Mi tranh giam hm hm thing,
Cọp gi lại nhớ ci ring ni rừng..!

Đ c lc rưng rưng nước mắt,
ng m đầu, ci mặt quay đi.
Ngoi kia xe, ngựa ầm ỳ,
Bng ng một bng lầm l tới lui...

Cng xt dạ bi ngi qu khứ,
Từng xng pha sinh tử, đạn rơi...
Nghiến răng, ng đấm ln trời,
Hai chn dậm đất, mắt ngời lửa căm...
* * *
Cảm ng, ti cố gh thăm,
Vẫn con người ấy, hầm hầm vo ra.
Qu hương, Đất nước, Sơn h,
Ch trai chưa trọn, Kinh Kha c ngy.

TQLC HONG NGỌC VĂN