<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

NHỚ CHA....!

(Úc Thủy23:32, 13-07-2016)

 

Ồ...May quá....! Con đă về kịp

Vào đúng dịp ....Lễ giỗ của Cha

T́nh thương Thiên Chúa quá bao la....

Xuống ... trên Giáo xứ ...bao là Hồng Ân

Mười chín, tháng năm, hai lẽ sáu (19-05-206)

Cha được Chúa... gọi thoát cơi trần

Hôm nay con nhớ.... xin cầu nguyện

Cha Giu Se.... về chốn vĩnh hằng....

GIUSE... Cha ơi....!! LÊ QUANG NGỌC

Biết bao năm.... công Cha khó nhọc

Dẫn dắt chúng con học điều hay...!

Lớn bé.... thay nhau cùng tiếp bước

Thứ bảy, ngày mười chín, tháng năm.  

Thấm thoát... Cha mất tṛn một năm

Băn khoăn Chiên Xứ....xin Lễ giỗ....

Chiên này..... thay mặt... khóc thương Cha....!

Biết chỉ là.... mới một năm qua

Con.... Chiên Giáo Xứ, vẫn nhớ Cha

Qua từng dáng vẻ : Người Mục Tử....

Hiền lành, nhân hậu : Về nhà Cha....

Thắp nén hương trầm.... tưởng niệm Cha

Chung quanh Trời Đất, thật bao la...

Cha giờ đây.... ngự trên Thiên Quốc...

Nh́n xuống, đoàn Chiên đang thiết tha...

Chúa đă đưa Cha.... về nghĩ yên....

Bn bỉ chúng con... cầu nguyện liên

Cho Cha...., Cho Xứ.... luôn mật thiết....

Đoàn kết... Cha.... Con.... thật vững bền...!!

 

Kính dâng và tưởng niệm hương hồn

Cha Cố Giuse Lê Quang Ngọc

 Thứ sáu, 19.5.2006 Cha mất.

Thứ bảy, 19.5.2007  Ngày giỗ đầu

Xuân Ninh, 15.5. 2007

Úc Thủy, TRỊNH THỊ THANH THỦY.