<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

Nhớ C

Maria Trịnh Thị Trương

 25.6.2008--25.6.2015

 

  

Thấm thot C mất.... trn bảy năm.  

Di Ảnh C....... nh mắt... xa xăm...!!!

Thương con, nhớ chu.... sao kể hết..

Cầu nguyện cho C... chốn vĩnh hằng....

 

Mất Bố - cn C..... đời vẫn đẹp...!

Khng C - mất Bố.....!! C g vui....?

Thương thn con chu... nơi trần thế.  

Xt xa.... tủi phận... sống ngậm-ngi....!!!!

Chu gi Trịnh Thị Thanh Thủy