Như Cánh Chim Trời.
(Cảm tác T́nh Thơ)

 Đời Tôi như cánh chim trời,

Cất cao đôi cánh, giữa trời mênh mông.

Vầng Dương vừa nhú trời Đông,

Soi ḿnh đáy biển, ánh hồng dâng cao.

T́nh Tôi giang rộng, dạt-dào…

T́m Người tâm phúc, thương trao cuộc đời.

Ai ơi có thấu t́nh Tôi;

T́m về bên gối, dâng đời ngát hương…!

T́nh yêu sáng đẹp vô lường;

Lung linh như ánh giọt sương lặng thầm.

Hỡi Người tâm phúc t́nh thâm;

Đan tay cùng thắp nến dâng cuộc t́nh.

Cho đời ánh sáng b́nh minh;

Toả lan sức sống… cuộc t́nh lên ngôi!

 

Joseph Duy Tâm, 11-11-2014