Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Ln my tri nhẹ, gi hiu-hiu,
Anh khẽ nng tay... ln da em mt dịu;
Ngước mắt nhn... Em nhận nụ hn yu!

Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Mưa phn lất-phất, ướt vai em,
Tim anh se lạnh, thương em thm.
Em c biết tnh ta thật m-đềm!?

Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Gi lộng; vai em vương ln tc rối,
Tay anh vuốt nhẹ, tim bồi-hồi ...
Em nũng-nịu..."Chờ anh lu qu thi!"

Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Gặp em ngồi lặng; ng đăm-chiu...
Bồi-hồi anh hỏi: "Nhn chi vậy?"
Ngy-thơ em bảo:"Nhn cnh diều!"

Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Chợt thấy em soi gương bn song cửa,
Anh khẽ cợt em:"Thấy chi khng vậy?"
Thẹn-thng em khng ni; m hy-hy!

Anh đến thăm em... một buổi chiều,
Gặp em nắn-nt vần thơ dại;
Anh đa:"Em viết thơ cho ai...?"
Em hờn trả lời:"Ai viết cho Ai...!?"

Joseph Duy-Tm