Nhạc nền: "Chuyến Đ̣ Vỹ Tuyến"

Nhạc Lam Phương với tiếng hát hoàng Oanh

Niềm Đau Chia Cắt


Hai mươi, tháng Bảy, Năm Tư,
Niềm đau chia cắt bây chừ c̣n nguyên.
Ge-nève (1), nhát chém oan-khiên,
Một thân Mẹ Việt, hai Miền chia đôi.
Ḍng sông huyết lệ tuôn rơi,
Hai bờ Bến Hải (2)... ai ơi đau ḷng!
Kể từ vận Nước long-đong,
Bắc Phương đói rách, Miền Trong điêu-tàn (3)!
Bảy Lăm (4), Đất Nước tiêu-tan;
Toàn Dân lọt bẩy hung-tàn Cộng nô.
Quê Mẹ sụp đỗ cơ-đồ,
Thập lục bát (68 năm) chẳn... "Tam Vô"(5) vẫn c̣n.
Con Người, bồng-bế lên non (6),
Để ḍng giống Vượn (7) mang con về thành.
Một bầy Vượn đói lưu-manh,
Dài tay...thu hốt, xé banh Nước, nhà!
Đầu đàn (8) đỉ-điếm, xa-hoa;
Hộp đêm toàn thấy Vượn già, Vượn con.
Hồng-lâu, tranh gái... om-x̣m,
Nhí-nha nhí-nhảnh, nỉ-non gọi bầy.
Than ơi! Biết nói sao đây;
Dân t́nh oan-khuất, thân gầy héo-hon!?
Thân xương Mẹ Việt...xói ṃn,
Bởi Vượn gập cúi, chui ḷn Tàu, Nga.
Cắt rừng, cắt biển làm qùa;
Nam-Quan, Lảnh Hải...dâng Hoa cống Tàu (9).
Viện trợ xoá đói chia nhau,
Một bầy xúm-xít...làm giàu bất nhân!
Kinh viện(10) phát triển hạ tầng;
Từ làng đến tỉnh...nhưng dân vốn nghèo;
Bởi toàn "Phương-Án Ăn Theo..."(11)
Chia đều, chi ít...ngặt-nghèo Nước Non!
Cầu xiêu, đường rổ (12) vẫn c̣n,
Nhà thương, trường ốc...xói ṃn nhân-tâm (13)!
Thầy cô, mánh-khoé thi ngầm,
Trợ y, bác sĩ, cứu nhân v́ tiền.
Hải-quan, cảnh-sát ưu-tiên;
Đứng đường, gác cổng...ḅn tiền tậu xe.
Ma-cô đầu gấu kết bè;
Toàn bọn con "Cán" (14) lè-phè rong chơi.
Ngày đêm phá-phách tơi-bời,
Dân t́nh đau khổ Trời ơi là Trời!
Thập lục bát (68 Năm) chẳn tả-tơi,
Niềm đau chia cắt... hởi Trời thấu chăng !!!???

Joseph Duy-Tâm
-------------------

Ghi Chú: Dành cho giới trẻ

(1). Hiệp Định Genève 20-07-1954 cắt chia Việt-Nam thành hai miền Nam, Bắc.
(2). Sông Bến Hải tại vỹ tuyến 17 được dùng làm ranh giới hai Miền Bắc, Nam theo Hiệp Định Genève được kư vào đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 07 năm 1954 bởi Việt-Minh và Pháp. Chính quyền Quốc Gia (Bác sĩ Trần Văn Đỗ, Ngọai Trưởng) không tham gia kư vào Hiệp Định này.
(3). Hai miền Bắc, Nam.
(4). Việt Cộng cưỡng chiếm Miền Nam Việt-Nam vào ngày 30-04-1975. Kể từ ngày này, Toàn cơi Việt-Nam rơi vào cảnh thống trị bạo tàn của CSVN.
(5). Chủ Thuyết Tam Vô của Cộng Sản: - Vô gia đ́nh - Vô Tổ Quốc  - Vô Tôn Giáo, do Hồ Chí Minh mang về; áp đặt lên Dân Tộc Việt Nam kể từ ngày 02-09-1945 (Miền Bắc) và từ ngày 30-04-1975 (Miền Nam). Đến nay đă là 68 Năm (02-09-1945 – 02-09-2013).
(6). Đại đa số gia đ́nh và quân cán chính Việt-Nam Cộng-Hoà đều bị đày đi các vùng "kinh-tế-mới" hay các "Trại tập trung lao-động cải tạo" trên các vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh...
(7). Theo Nguỵ Thuyết Darwin, loài vượn là thủy-tổ của con người (chỉ riêng Cộng-Sản) qua qúa tŕnh tiến-hoá và thay đổi. Tội nghiệp thay!
(8). Các tên Tổng Bí Thư và Chính Trị Bộ CSVN.
(9). Chiếu theo các Hiệp Định cắt đất (Ảỉ Nam-Quan và Thác Bản-Dốc) và nhượng biển: Lảnh hải Vịnh Bắc Bộ gồm các đảo thuộc quần đảo Hoàng-Sa. Trong số đó có đảo Cô-Tô (là nơi bản thân tác giả và phụ thân đă từng có lần đến thả câu và đậu tại đó vào thập niên 50).
(10). Viện trợ để phát-triển kinh tế Việt Nam.
(11). Tham nhũng ăn bớt, ăn chận kinh-phí qua các kế-hoạch xây dựng, phát triển v.v...
(12). Cầu cống, đường xá hư-hại loang lỗ, đầy rẫy những ổ gà...nhưng không chịu sửa chữa, hoặc chỉ làm qua loa lấy lệ.
(13). Một nền giáo dục què quặt: mua bằng, bán cấp, thi giùm. Về phương diện y-tế: hầu hết các bác sĩ chỉ chịu chữa trị khi có tiền hối lộ. Bản thân chúng tôi đă từng gặp nghịch cảnh này khi c̣n ở Việt-Nam.
(14). Cán bộ có chức có quyền.