Niềm Vui Dâng Cao.

Cảm tác Thánh Lễ Truyền Chức tân Linh-Mục
Dominic Savio Vũ-Trương-Hồng-Thái
Chiều Thứ Sáu, 26-11-2004 tại Nhà Thờ Chính Ṭa, Perth.

( Thân ái mến tặng Song-Nguyền. B́nh-Minh.)
 

Niềm vui Mẹ măi dâng cao,
Nh́n con tiến bước đi vào Thánh Ân!
Thân con, xác phàm hồng-trần,
Nằm im...xin các Thánh Nhân cầu-bầu.
Hiệp dâng, thổn-thức hoa châu...
Mẹ nài Thiên Chúa nhiệm-mầu nhận con.
T́nh thương Cha, Mẹ... vuông tṛn,
Dơi theo từng bước chân con vào đời.
Đồng-hành khắp chốn, khắp nơi,
Cầu xin Ơn Chúa đắp bồi cho con;
Sống đời tận-hiến sắt-son,
Chu-toàn Thánh Ư...vẹn-tṛn hôm, mai!

Vũ-Trương-Hồng –Thái, con trai;
Con là con Mẹ, h́nh-hài hiến-dâng!
Mẹ trao Chiếc Áo Hồng Ân,
Con mặc hiến tế...cho cân T́nh Trời!
Vũ-Trương-Hồng-Thái con ơi,
Con là con Mẹ Chúa Trời trao ban!
Linh-thiêng giờ phút hân-hoan,
Con nâng cao Chén, chứa-chan ân-t́nh,
Tiến dâng Cha Thánh uy-linh:
Máu, Thân Con Chúa; Thập-H́nh vinh-quang!
Giờ đây trong cơi Thiên-Đàng,
Thánh, Thần ca hát, ḥa vang lời mừng.
Qùy đây, mắt lệ rưng-rưng...
Nh́n con hiến tế... Mẹ mừng, sướng vui;
Cha con vui thỏa, ngậm-ngùi...
Họ-hàng, thân hữu...ḥa vui ngập ḷng !

Joseph Duy-Tâm