Nói Với QuêHương


 

Thi-Phẩm này nói về thân-phận của con dân Việt-Nam với vận Nước nổi-trôi! Sinh ra, lớn lên và sống trong các hoàn-cảnh nghiệt-ngă...! Đất-Nước bị nô-lệ, đô-hộ...rồi bị chia-cắt; chiến-tranh tương-tàn! Sau cùng những Người Việt Quốc-Gia bị bức tử...! Để rồi sau đó, hàng triệu người phải d́u nhau chạy trốn bạo quyền Cộng-Sản; trở thành "Kiếp Thuyền-Nhân, Tị Nạn". Tuy nhiên, với ư chí quật cường, họ quy tụ nhau thành những Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn; với những ước vọng t́m cho ḿnh và Dân-Tộc một cuộc sống có Ḥa-B́nh, Tự-Do, Nhân-Quyền và Dân-Chủ, dầu phải sống tha-phương trên khắp mọi miềm trái đất. Một cuộc sống buồn nhiều hơn niềm vui..!
 

 

  • C̣n nhiều... sẽ update sau.