Khoa học gia Dương-Nguyệt-Ánh và Luật-sư Lê-Thị-Công-Nhân

Nhị Vị Anh-Thư Việt-Nam thế kỷ 21
Sẽ là những Nhà Lănh Đạo tương lai của Đất Nước

Nhạc nền: "Trả Lại Ta Tây Nguyên". Trần Chí Phúc

 

Phục Hưng Quê Mẹ
(Kính họa bài "ANH HÙNG NƯỚC VIỆT ",Thập Nhị Thủ Vĩ Liên Hoàn của Từ Phong.)


1/-
Ai mơ kiến thiết lại Quê ta;
Đoàn kết, đan tay, lượng hải hà!
Phục Quốc t́m phương, không câu nệ,
Yêu Dân kiếm kế, tỏ hài hoà.
Tương lai độ lượng, đừng ghi nhớ…
Qúa khứ hận thù, hăy bỏ qua.
Góp trí cùng nhau xây nước Việt.
Văn minh, tiến bộ… sống hoan ca.

2/-
Hoan ca già trẻ bước song hành,
Ghi tạc tân Sử Việt đậm xanh.
Bốn Biển trai thanh cần sự nghiệp,
Năm Châu nữ tú tạo thanh danh.
Hồi Hương hiệp sức xây làng xă,
Đáo Quốc đồng tâm kiến thị thành.
Khắp Nước ba Miền đời thịnh vượng
Không c̣n bóng dáng túp lều tranh.

3/-
Lều tranh đầy rẫy khắp Non Sông,
Bác Đảng u-mê không xót ḷng.
Cả lũ tham quyền lo nhũng lạm,
Một bầy cướp của mặc tiêu vong.
Quê Hương tan nát luôn vơ vét,
Đất Nước điêu tàn chẳng đạt thông.
Biển, Đảo, Tây Nguyên… dâng cống tất,
Bí Thư, Thủ Tướng… bọn Ranh Ông!

4/-
Ranh Ông cố giữ tặc Hồ(1) lăng,
Ma Hẹ(1) xưa nay ai sánh bằng?
Quậy phá dân Nam dùng đại pháo,
Thương yêu nước Việt dụng xe tăng!
Quân Tàu từng bước xâm cương thổ,
Giặc Hán hàng ngày vận kỹ năng.
Bau-xite Tây Nguyên toan nuốt trọn,
Bí Thư, Thủ Tướng cúi hàng chăng?

5/-
Hàng chăng Thủ Tướng, Bí Thư hèn!
Phạt Hán, sao không đánh một phen?
Tiên Tổ dày công xua Măn tặc
Cháu con sao lại sợ người quen?
Toàn dân cả Nước cùng đồng khởi,
Trai gái ba Miền hăy đứng lên.
Tốc chiến xua tan quân cướp cạn,
Dẹp đi Ma Chiến Hữu am đền(2)

6/-
Am đền Hán cẩu tặc(2) kiên trung,
Sao lại cho xây khắp núi sông?
Tạo lập nước Nam là Tộc Việt,
Xâm lăng Đảo, Biển lại Tàu Nùng.
Công an, quân đội, không nghênh địch,
Chế độ, Đảng, Đoàn sẽ cáo chung.
Dân Chủ vùng lên làm cách mạng,
Tội đồ Đầu Lănh sẽ không dung.

7/-
Không dung Đầu Lănh; đám manh gian,
Vét sạch tiền, tài… chẳng sẻ san.
Hối lộ mua quan, bầy xảo trá.
Nịnh xu bán Nước, lũ tham tàn.
Dân oan khiếu kiện, niềm mơ tắt,
Trí thức tŕnh thưa, giấc mộng tan.
Khắp xứ kêu gào rồi thất vọng;
Tự Do, Dân Chủ của Nhà Nam !?

8/-
Nhà Nam đă hết chiến tranh rồi,
Ba bốn(34) năm dài Đảng đổi ngôi(3).
Chính sách độc tài hoài áp đặt(3),
Luật rừng chuyên chế(3) măi làm tôi.
Quan thầy cướp Nước luôn triều cống,
Tiên Tổ ǵn Quê lại chẳng soi.
Đến lúc toàn dân cùng đứng dậy,
Dành quyền Dân Chủ của ḿnh thôi!

9/-
Dành quyền Dân Chủ chẳng riêng ai,
Già trẻ, gái trai phải đoái hoài.
Hiệp sức, đồng tâm trừ qúa khứ.
Đâu lưng, góp trí dựng tương lai.
Trai hùng xốc vác bằng năng lực,
Gái đảm sẻ chia với sắc tài.
Tuyển cử tầm nhân tân tổng thống.
Thay Triều; Dân Chủ tiếp vương ngai.

10/-
Vương ngai Dân Chủ đối quân Tàu,
Đàm phán hoà b́nh, chẳng ngại đâu.
Quốc tế đăng đàn, trưng kiến nghị,
Liên Âu hội họp, tŕnh Liên Âu.
Phô bày chứng tích về cương thổ,
Báo lại ảnh h́nh tạo mối sầu.
Nếu chúng không tuân hoàn đất, biển...
Thời ta bắc phạt chớ rơi châu!

11/-
Rơi châu không phải bậc kiêu hùng,
Giết giặc xâm lăng; lũ Hán khùng.
Sản nghiệp ông cha cần lưu giữ,
Gia trang hậu duệ chớ lay lung.
Ngàn năm người Việt là Nô-lệ,
Vạn kiếp dân Nam có Sĩ trung.
Hiện tại danh nhân Dương Nguyệt Ánh,
Hiền tài bản lănh lộ chân dung.

12/-
Chân dung Nguyệt Ánh tỏ tài ba,
Lănh Đạo tương lai của Nước Nhà!?
Quốc nội, Công Nhân cùng tiếp cận,
Bên ngoài kẽ Sĩ tụ từ xa.
Cháu con Hồng Lạc ưa vi quư,
Hậu duệ Âu Long thích dĩ ḥa.
Đoàn kết kiên tâm trừ giặc Hán,
Phục hưng Quê Mẹ; sống hoan ca!

Sydney 09-06-2009
Joseph Duy-Tâm
-------------------------

Ghi chú:
(1) Hồ Chí Minh trong mộ Ba-Đ́nh hiện tại là người Tàu Hẹ, giả dạng Hồ Chí Minh thật của VN, đă chết từ năm 1932. (Theo GS Tiến sĩ Sử Học Hồ Tuấn Hùng của Đài Loan t́ết lộ)

(2) CSVN đă cho Trung Cộng xây dựng các nghiă trang chôn cất xác bọn Hán tặc bị giết trong trận chiến 1978-1979, trên khắp mọi miền Việt-Nam. Bọn Ma Chiến Hữu của Hồ Tặc và lũ Đầu Lănh CSVN. Thật nhục nhă cho dân Việt!!!

(3) Trong 34 năm độc trị dân việt, đă thay đổi 9 truều Bí Thư, nhưng chính sách không hề thay đổi.

 

 

ANH HÙNG NƯỚC VIỆT (1)
(Thập Nhi.Thủ Vĩ Liên Hoàn Bài Xướng)

1/-
Hơn bốn ngàn năm nước Việt ta
Hùng Vương Quốc Tổ dựng sơn hà
Muốn dân sung túc đời an lạc
Mong nước b́nh yên cảnh thái ḥa
Hiềm nỗi đại thù luôn lấn chiếm
Giận thay cường tặc tạo can qua
Bao phen đuổi giặc ǵn non nước
Vui khúc khải ḥan rộn tiếng ca

2/-
Tiếng ca ḥa nhịp bước quân hành
Chiến thắng muôn đời lưu sử xanh
Trưng Trắc Nữ Vương c̣n dậy tiếng
Lư Bôn Nam Đế măi vang danh
Triệu Trinh Nương cưỡi voi đuổi giặc
Mai Thúc Loan phi ngựa công thành
Bắc thuộc ngàn năm đầy tủi hận
Bao lần quật khởi quyết giao tranh

3/-
Giao tranh đuổi giặc, cứu non sông
Chúng đă gây bao cảnh năo ḷng
Hào kiệt Phùng Hưng bèn khởi nghĩa
Tướng Tầu B́nh Chính phải tiêu vong
Giang sơn muốn phục, thời chưa đạt
Tổ quốc cần thâu thế chửa thông
Bạo bệnh khiến ông ĺa cơi tạm
Người người thương tiếc bậc Anh Hùng

4/-
Anh Hùng những muốn đuổi xâm lăng
Để tháo xiềng gông, xóa bất bằng
Giặc Bắc hung tàn càng bạo ngược
Người Nam quật khởi cứ gia tăng
Khúc Thừa Dụ, chiêu binh hữu hiệu
Dương Diên Nghệ, măi mă đa năng
Tuy chưa giành trọn giang sơn lại
Khí thế kiêu hùng há nhụt chăng ?

5/-
Nhụt chăng số ít thứ ươn hèn
Tư cách tầm thường, dạ nhỏ nhen
Măi quốc cầu vinh, đầu kẻ lạ
Rước voi dày mả, hại người quen
Làm hư đại cuộc khi vùng dậy
Để lộ cơ mưu lúc nổi lên
Kim cổ thời nào xem cũng có
Trước sau tội chúng phải lo đền

6/-
Chúng phải lo đền tội bất trung
Buôn dân, bán nước, hại non sông
Ngoại xâm đă tạo nhiều điêu đứng
Nội tuyến càng gây lắm năo nùng
Kiều Công Tiễn rắp tâm mưu phản
Dương Diên Nghệ sơ ư mệnh chung
Ngô Quyền v́ chủ, thù kia báo
Công Tiễn tàn đời, tội khó dung

7/-
Tội khó dung tha lũ Việt gian
Rước quân Nam Hán cướp giang san
Hầu mong đặt lại nền đô hộ
Lại muốn tṛng lên ách bạo tàn
Hoằng Tháo tiến quân qua thủy lộ
Ngô Quyền dụng kế đánh tiêu tan
Bạch Đằng Giang ấy mồ chôn địch
Giặc Bắc thôi ḍm đất nước Nam

8/-
Đất nước Nam ta độc lập rồi
Xưng Vương ngài đă bước lên ngôi
Không thèm thần phục Nhà Nam Hán
Chẳng chịu cúi ḷn phận chúa tôi
Trang Sử hào hùng nên tiếp nối
Tấm gương bất khuất đáng chung soi
Tiếc thay Vua lại băng hà sớm
Thập Nhị Sứ Quân, nổi loạn thôi

9/-
Thôi chẳng c̣n ai chịu phục ai
Hơn thua, tranh chấp, đánh nhau hoài
Không lo chung sức ǵn non nước
Chẳng biết kết đoàn chống ngoại lai
May Đinh Bộ Lĩnh gồm thao lược
Danh Vạn Thắng Vương đủ thực tài
Dẹp loạn Sứ quân, xây dựng nước
Đinh Tiên Hoàng Đế, bước lên ngai

10/-
Lên ngai đối mặt với quân Tầu
Thời Bắc Tống Triều, há sợ đâu
Cả nước thái b́nh, không loạn lạc
Toàn dân hạnh phúc, chẳng lo âu
Mười năm sự nghiệp đang bền vững
Bỗng chốc Hoàng Gia bị thảm sầu
Đỗ Thích phản thần, mưu ám sát
Triều Đ́nh trên dưới thảy rơi châu

11/-
Rơi châu thương tiếc một Anh Hùng
Vong mạng v́ tay một đứa khùng
Giặc Bắc thừa cơ sang lấn chiếm
Dân Nam kiếp vận sẽ lao lung
Muốn an xă tắc, cần minh chúa
Cần giữ giang san, chọn Tướng trung
Suy cử Lê Hoàn thay Đế nghiệp
Việc nhà, việc nước thảy viên dung

12/-
Viên dung tư cách lẫn tài ba
Phá Tống, b́nh Chiêm, giữ đất nhà
Phạt Bắc danh vang lừng mọi chốn
Chinh Nam tiếng dậy khắp gần xa
Minh Quân đức độ, dân phồn thịnh
Tướng sĩ oai phong, nước thái ḥa
Chấm dứt ngàn năm nô lệ Hán
Đó đây vang dội tiếng vui ca.

Ngày o2 tháng 6 năm 2009
TỪ PHONG
---------------------------------

(1)Từ năm 43 đến năm 1009
 

 

Dưới đây là h́nh ảnh quân giặc Hán xâm lăng nước Việ-Nam chúng ta tại Tây Nguyên