Khoa học gia Dương-Nguyệt-Ánh và Luật-sư Lê-Thị-Công-Nhân

Nhị Vị Anh-Thư Việt-Nam thế kỷ 21
Sẽ là những Nhà Lănh Đạo tương lai của Đất Nước

Nhạc nền: "Trả Lại Ta Tây Nguyên". Trần Chí Phúc

 

Phục Hưng Quê Mẹ
(Kính họa bài "ANH HÙNG NƯỚC VIỆT ",Thập Nhị Thủ Vĩ Liên Hoàn của Từ Phong.)

 

1/12.

Ai mơ kiến thiết lại Quê Ta; (1)

Đoàn-kết, đan tay, lượng hải hà…!

Phục Quốc; t́m phương… không câu-nệ,

Yêu Dân; kiếm kế… tỏ hài-hoà…!

Tương lai; độ-lượng, (1) đừng ghi nhớ…

Qúa khứ; hận thù… (1) hăy bỏ qua…!

Góp trí… cùng nhau xây “Nước Việt”.

Văn-minh, tiến-bộ… sống hoan-ca...!

2/12.

Hoan-ca, già trẻ bước song-hành;

Ghi-tạc “Tân Sử Việt” (2) đậm xanh...!

Bốn Biển, trai thanh cần sự nghiệp;

Năm Châu, nữ tú tạo thanh danh…!

Hồi Hương, hiệp sức xây Làng, Xă... (3)

Đáo Quốc, đồng-tâm kiến Thị Thành...! (3)

Khắp Nước; ba Miền đời thịnh-vượng;

Không c̣n bóng dáng túp lều tranh...!

3/12.

Lều tranh, đầy rẫy khắp Non Sông...

Bác Đảng u-mê; không xót ḷng.

Cả lũ tham-quyền; lo nhũng lạm...

Một bầy cướp của; mặc tiêu vong...!

Quê-Hương tan-nát, luôn vơ-vét...

Đất Nước điêu tàn, “Nợ Chất-Chồng”. (4)

Biển, Đảo, Tây Nguyên… dâng cống tất...

Bí Thư, Thủ Tướng… bọn "Ranh Ông"...!

------------------------------------------------------

GHI CHÚ: (1). Để phục-hưng và kiến-thiết lại Việt-Nam với một “Chính-Thể Đệ Tam CỘNG-H̉A” trong tương lai… Toàn Dân Việt-Nam hăy đoàn-kết và độ-lượng; bỏ qua tất cả những tị-hiềm, trái ư, hận thù cá-nhân, phe-phái… Để xây-dựng một Nước Việt-Nam “Văn-Minh. Tiến-Bộ”… Trở thành Cường-Quốc ngang-hàng với các Nước Tiến-Bộ trên thế giới…!        (2). Để ghi lại một “Trang Sử Việt Mới”, xin “Đồng-Bào Việt-Nam” ở trong Quốc-Nội cũng như Hải-Ngoại, hăy cùng song-hành xây-dựng Đất-Nước… Dù trẻ hay già; xin cùng góp một tay. Đặc biệt các Bạn Trẻ; Trai-Thanh, Gái Tú…! Đem hết “Tâm, Lực” học hỏi những “Tinh-Hoa” của thế giới; để xây-dựng lại Việt-Nam với một nền “Ḥa-B́nh, Độc-Lập, Tự-Do, Dân-Chủ, Nhân-Quyền, Văn-Hoá Nhân-Bản”… Xứng với “5 Ngàn Năm Văn-Hiến…!”      (3). Hỡi các Bạn Trẻ; Trai-Thanh, Gái-Tú đă và đang thành-công trên con đường “Sự Nghiệp” ở Hải-Ngoại… Xin cùng hướng về Quê Mẹ Việt-Nam, để cùng góp một bàn tay, xây-dựng lại một “Nước Việt-Nam Hùng-Cường”; từ Thôn-Quê cho đến Thành-Thị nha…!        (4). Nợ Công: Tổng nợ công của Việt Nam tính đến giữa tháng 7 năm 2017 là 94,6 tỷ đôla, tương đương khoảng 1.038 đôla mỗi đầu người.

4/12.

Ranh Ông cố giữ tặc Hồ lăng, (5)

Ma Hẹ (5) xưa nay ai sánh bằng...?

Quậy phá Dân Nam dùng đại pháo,

Thương yêu nước Việt dùng xe tăng...!

Quân Tàu, từng bước xâm cương thổ...

Giặc Hán, hàng ngày vận kỹ năng....

Bau-xite Tây Nguyên toan nuốt trọn,

Bí Thư, Thủ Tướng cúi hàng chăng...!?

5/12.

Hàng chăng Thủ Tướng, Bí Thư hèn...!?

Phạt Hán, sao không đánh một phen...?

Tiên-Tổ; dày công xua "Măn tặc"...

Cháu con; sao lại sợ người quen...?

Toàn Dân cả Nước; cùng đồng-khởi,

Trai gái ba Miền; hăy đứng lên....

Tốc chiến xua tan quân cướp cạn,

Dẹp đi “Ma Chiến Hữu” (6) am đền

6/12.

Am đền Hán cẩu tặc (6) kiên trung,

Sao lại cho xây khắp mọi vùng...?

Tạo lập nước Nam; là Tộc Việt,

Xâm lăng Đảo, Biển; lại Tàu Nùng.

Công an, Quân đội; không nghênh địch,

Chế-Độ, Đảng, Đoàn; sẽ cáo-chung...!

Dân-Chủ vùng lên làm cách-mạng,

Tội-đồ Đầu-Lănh; sẽ không dung...!

----------------------------------------------

GHI CHÚ:

(5). Theo Giáo-Sư Tiến sĩ Sử Học Hồ-Tuấn-Hùng của Đài Loan t́ết lộ: Th́ hồn ma Hồ-Chí-Minh trong mộ Ba-Đ́nh hiện tại là HỒ-TẬP-CHƯƠNG", người Tàu Hẹ, được Mao-Trạch-Đông xếp đặt làm gián-điệp; giả dạng là Nguyễn-Tất-Thành (hay Nguyễn-Ái-Quốc) của VN, đă bị giết chết trong nhà tù Hồng-Kông từ năm 1932. Hắn lấy tên là Hồ-Chí-Minh. Để du-nhập Đảng Cộng-Sản của Tàu-Cộng (do Mao-Trạct-Đông lăng đạo) vào Việt-Nam. Và đă giết chết trên 2 triệu người Việt-Nam kể từ ngày đó đến nay cũng như gây tang-tóc cho toàn Dân-Tộc Việt-Nam và đang hoàn thành việc xâm-lăng Việt-Nam vào năm 2020 sắp tới. 

 

(6). CSVN đă cho Trung Cộng xây dựng các nghiă trang chôn cất xác bọn Hán tặc bị giết trong trận chiến 1978-1979, trên khắp mọi miền 6 Tỉnh Miền Bắc Việt-Nam. Chúng là Bọn Ma Chiến Hữu của Hồ Tặc và lũ Đầu Lănh CSVN. Thật nhục nhă cho dân Việt...!!!

7/12.

Không dung Đầu-Lănh; đám manh gian,

Vét sạch tiền, tài… chẳng sẻ san.

Hối lộ mua quan; bầy xảo trá...

Nịnh xu bán Nước; lũ tham tàn...!

Dân oan khiếu kiện; niềm mơ tắt,

Trí thức tŕnh thưa; giấc mộng tan...!

Khắp xứ kêu-gào rồi thất-vọng;

Tự-Do, Dân -hủ của Nhà Nam...!?

8-/12.

Nhà Nam đă hết chiến tranh rồi,

Bốn ba (43) năm dài Đảng đổi ngôi... (7)

Chính sách độc tài; (7) hoài áp đặt...

Luật rừng chuyên-chế; (7) măi làm tôi...!

Quan thầy cướp Nước; luôn triều cống,

Tiên-Tổ ǵn Quê; lại chẳng soi.

Đến lúc toàn dân cùng đứng dậy,

Dành quyền Dân-Chủ của ḿnh thôi…!

9/12.

Dành quyền Dân-Chủ; chẳng riêng ai,

Già trẻ, gái trai phải đoái hoài.

Hiệp-sức, đồng-tâm trừ qúa khứ.

Đâu lưng, góp trí dựng tương lai.

Trai hùng; xốc-vác bằng năng-lực,

Gái đảm; sẻ-chia với sắc tài.

Tuyển cử tầm nhân; tân Tổng Thống. (8)

Thay Triều; Dân-Chủ tiếp Vương Ngai...!

-----------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(7). Sau 43 năm “Độc-Tài, Đảng Ttrị” kể từ ngày 30-04-1975. Đảng Cộng-Sản Việt-Nam đă thay đổi 7 triều Tổng Bí Thư (-1. Lê Duẩn, từ 10.9.1960 đến 10.7.1986. -2. Trường Chinh, từ 14.7.1986 đến 18.12.1986. -3. Nguyễn Văn Linh, từ ngày 18.12.1986 đến ngày 28.6.1991. -4. Đỗ Mười từ 28.6.1991 đến ngày 26.12.1997. -5. Lê Khả Phiêu, từ ngày 26.12.1997 đến ngày 22.4.2001. -6. Nông Đức Mạnh, từ 22.4.2001 đến 19.1.2011. -7. Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 19.1.2011… cho đến hiện nay. 12/2018…) Nhưng chính sách không hề thay đổi…! Khiến Dân Việt lâm vào cảnh bần-cùng, khố-rách áo ôm… Ngoại trừ thành phần Cán-Bộ Cộng-Sản từ Thành-Thị đến Thôn Xóm; Từ Tổng Bí Thư Đảng cho tới Tổ Trưởng Dân Phố… đều tham-nhũng, hà-hiếp bóc lột dân lành…! 

(8). Ước mong Việt-Nam sớm có được một cuộc “Trưng-Cầu Dân Ư; Tổng-Tuyển-Cử”; để bầu ra một Vị Tổng-Thống anh-minh; tài, đức vẹn toàn… để điều-hàng Đất Nước. Mang lại cơm ngon, áo đẹp, nhà cửa khang-trang, sạch đẹp và Đất Nước cường-thịnh…!

10/12.

"Vương Ngai Dân-Chủ"; đuổi quân Tàu,

Đàm-phán hoà-b́nh; chẳng ngại đâu...!

Quốc tế đăng đàn; trưng kiến nghị,

Liên Âu hội họp, tŕnh Liên Âu...!

Phô-bày chứng-tích... về cương-thổ,

Báo lại ảnh h́nh... gây mối sầu...!

Nếu chúng không tuân hoàn đất, biển...

Thời ta bắc phạt; chớ rơi châu...!

11/12.

Rơi châu; không phải bậc Anh-hùng,

Giết giặc xâm-lăng; lũ Hán khùng.

Sản-nghiệp ông cha; cần lưu giữ,

Gia-trang; Hậu-duệ chớ lay lung.

Ngàn năm; người Việt bị Nô-lệ,

Vạn kiếp; Dân Nam có Sĩ trung.

Hiện tại danh nhân; Lương-Việt, Ánh... (9)

Hiền-tài bản-lănh lộ chân-dung...!

12/12.

Chân dung Việt, Ánh; tỏ tài ba,

Lănh Đạo tương lai của Nước Nhà...!?

Quốc nội, Nhân-Dân cùng tiếp cận,

Bên ngoài; Kẽ Sĩ tụ từ xa.

Cháu con Hồng-Lạc; ưa vi-quư,

Hậu duệ Âu-Long; thích dĩ-ḥa.

Đoàn-kết kiên-tâm trừ giặc Hán,

Phục-hưng Quê Mẹ; sống hoan ca...!

 

Joseph Duy-Tâm, Sydney 09-06-2009.

------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(9). Thiếu-Tướng Lương-Xuân-Việt và Khoa-Học-Gia Dương-Nguyệt-Ánh.

 

 

ANH HÙNG NƯỚC VIỆT (1)
(Thập Nhi.Thủ Vĩ Liên Hoàn Bài Xướng)

1/-
Hơn bốn ngàn năm nước Việt ta
Hùng Vương Quốc Tổ dựng sơn hà
Muốn dân sung túc đời an lạc
Mong nước b́nh yên cảnh thái ḥa
Hiềm nỗi đại thù luôn lấn chiếm
Giận thay cường tặc tạo can qua
Bao phen đuổi giặc ǵn non nước
Vui khúc khải ḥan rộn tiếng ca

2/-
Tiếng ca ḥa nhịp bước quân hành
Chiến thắng muôn đời lưu sử xanh
Trưng Trắc Nữ Vương c̣n dậy tiếng
Lư Bôn Nam Đế măi vang danh
Triệu Trinh Nương cưỡi voi đuổi giặc
Mai Thúc Loan phi ngựa công thành
Bắc thuộc ngàn năm đầy tủi hận
Bao lần quật khởi quyết giao tranh

3/-
Giao tranh đuổi giặc, cứu non sông
Chúng đă gây bao cảnh năo ḷng
Hào kiệt Phùng Hưng bèn khởi nghĩa
Tướng Tầu B́nh Chính phải tiêu vong
Giang sơn muốn phục, thời chưa đạt
Tổ quốc cần thâu thế chửa thông
Bạo bệnh khiến ông ĺa cơi tạm
Người người thương tiếc bậc Anh Hùng

4/-
Anh Hùng những muốn đuổi xâm lăng
Để tháo xiềng gông, xóa bất bằng
Giặc Bắc hung tàn càng bạo ngược
Người Nam quật khởi cứ gia tăng
Khúc Thừa Dụ, chiêu binh hữu hiệu
Dương Diên Nghệ, măi mă đa năng
Tuy chưa giành trọn giang sơn lại
Khí thế kiêu hùng há nhụt chăng ?

5/-
Nhụt chăng số ít thứ ươn hèn
Tư cách tầm thường, dạ nhỏ nhen
Măi quốc cầu vinh, đầu kẻ lạ
Rước voi dày mả, hại người quen
Làm hư đại cuộc khi vùng dậy
Để lộ cơ mưu lúc nổi lên
Kim cổ thời nào xem cũng có
Trước sau tội chúng phải lo đền

6/-
Chúng phải lo đền tội bất trung
Buôn dân, bán nước, hại non sông
Ngoại xâm đă tạo nhiều điêu đứng
Nội tuyến càng gây lắm năo nùng
Kiều Công Tiễn rắp tâm mưu phản
Dương Diên Nghệ sơ ư mệnh chung
Ngô Quyền v́ chủ, thù kia báo
Công Tiễn tàn đời, tội khó dung

7/-
Tội khó dung tha lũ Việt gian
Rước quân Nam Hán cướp giang san
Hầu mong đặt lại nền đô hộ
Lại muốn tṛng lên ách bạo tàn
Hoằng Tháo tiến quân qua thủy lộ
Ngô Quyền dụng kế đánh tiêu tan
Bạch Đằng Giang ấy mồ chôn địch
Giặc Bắc thôi ḍm đất nước Nam

8/-
Đất nước Nam ta độc lập rồi
Xưng Vương ngài đă bước lên ngôi
Không thèm thần phục Nhà Nam Hán
Chẳng chịu cúi ḷn phận chúa tôi
Trang Sử hào hùng nên tiếp nối
Tấm gương bất khuất đáng chung soi
Tiếc thay Vua lại băng hà sớm
Thập Nhị Sứ Quân, nổi loạn thôi

9/-
Thôi chẳng c̣n ai chịu phục ai
Hơn thua, tranh chấp, đánh nhau hoài
Không lo chung sức ǵn non nước
Chẳng biết kết đoàn chống ngoại lai
May Đinh Bộ Lĩnh gồm thao lược
Danh Vạn Thắng Vương đủ thực tài
Dẹp loạn Sứ quân, xây dựng nước
Đinh Tiên Hoàng Đế, bước lên ngai

10/-
Lên ngai đối mặt với quân Tầu
Thời Bắc Tống Triều, há sợ đâu
Cả nước thái b́nh, không loạn lạc
Toàn dân hạnh phúc, chẳng lo âu
Mười năm sự nghiệp đang bền vững
Bỗng chốc Hoàng Gia bị thảm sầu
Đỗ Thích phản thần, mưu ám sát
Triều Đ́nh trên dưới thảy rơi châu

11/-
Rơi châu thương tiếc một Anh Hùng
Vong mạng v́ tay một đứa khùng
Giặc Bắc thừa cơ sang lấn chiếm
Dân Nam kiếp vận sẽ lao lung
Muốn an xă tắc, cần minh chúa
Cần giữ giang san, chọn Tướng trung
Suy cử Lê Hoàn thay Đế nghiệp
Việc nhà, việc nước thảy viên dung

12/-
Viên dung tư cách lẫn tài ba
Phá Tống, b́nh Chiêm, giữ đất nhà
Phạt Bắc danh vang lừng mọi chốn
Chinh Nam tiếng dậy khắp gần xa
Minh Quân đức độ, dân phồn thịnh
Tướng sĩ oai phong, nước thái ḥa
Chấm dứt ngàn năm nô lệ Hán
Đó đây vang dội tiếng vui ca.

Ngày o2 tháng 6 năm 2009


TỪ PHONG
---------------------------------

(1)Từ năm 43 đến năm 1009
 

 

Dưới đây là h́nh ảnh quân giặc Hán xâm lăng nước Việ-Nam chúng ta tại Tây Nguyên