Quạnh Quẻ

(Tặng Người Tôi thương!)

NHạc Nền: "V́ Đó Là Em" của Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng.

 

Ṿng tay ấm áp…! 

                         Đă

                            nơi

                                đâu;

Gặp gỡ làm chi…

                      thêm

                             chuốc 

                                     sầu…!?

Người đến; rồi đi…

                        như

                              gió

                                   thoảng…!

Để Tôi quạnh quẽ…!

                           Suốt

                                  canh

                                          thâu…!?

 

                                                              

Joseph Duy Tâm