Quảy Gnh Qu Hương.

(Cảm tc hnh ảnh Mẹ Việt Nam thời Cộng Sản VN)

 Nhạc nền: "Lời Kinh Của Mẹ". Với tiếng ht Hương Lan

 

 

Mẹ gi quảy gnh Qu Hương,

Cng lưng l lết trn đường lầm than!

Gnh mun khổ hạnh điu tn;

Gnh ngn nỗi nhục; ngoại bang xo giy!

Đời Mẹ, trăm đắng ngn cay

Bước đi khập-khểnh thng ngy đa đoan!

Nhọc nhằn trĩu nặng đi quang;(*)

Qủy Ma: Bc Đảng! Si lang: Giặc Tu!

Tinh sương cho tới canh thu;

Bới tung bi rc nt nhu ln da!

 

Việt Nam, một di lụa l;

Rừng vng, Biển bạc Qủy Ma cống Tu!

Qu Hương! Cướp đoạt chia nhau

Để Dn đi, rch; ho du tm can!

Mẹ gi trĩu gnh đa đoan;

Ny lng, giấy rch, l than, x tn  

Kiếm tm chn cho v vng;

Cng lưng đếm bước lầm than thng ngy!!!

Hồ, Chinh, Đồng, DuẫnMạnh Ty;

Mười, Anh, Trọng, Dũngbanh thy Nước Nh!

Kim, tiền tch lũy; ph gia

Mặc Dn khố rch, Me gi nhục thn!!!!

 

Joseph Duy Tm, 07-10-2012

.......

GHI CH: (* người miền Nam gọi l: ging)