Quyết Chí Thay Cờ
 

 

Bài họa 7:
Quyết Chí Thay Cờ

Khói súng hoài vương, khói súng bay,
Máu trào uất hận, máu trào say !
Quê hương đổ nát, Quê hương cực,
Dân Việt ly tan, dân Việt cay!
Việt Cộng ngu si, Việt Cộng hăm,
Đảng Đoàn dốt nát, Đảng Đoàn đày.
Cháu Con  Hồng Lạc cùng vùng dậy,
Quyết chí thay Cờ, quyết tái lai !

Joseph Duy -Tâm
08-01-2008
======================
=

Bài xướng :
XUÂN MỘNG


Hoa tuyết đầy trời : Hoa tuyết bay
Bốn phương ngừng gió : Bốn phương say
Bao năm lệ ứa : Bao năm hận
Đến lúc máu trào : Đến lúc cay
Đông vẫn lạnh lùng : Đông thống trị
Hạ c̣n sôi sục : Hạ lưu đày
Thu mang niềm nhớ : Thu truyền lửa
Xuân mộng khải hoàn : Xuân thái lai .

Lâm Hoài Vũ
========================


Bài hoạ 1 :
BĨ CỰC /THỚI LAI


Chim quốc lạc đàn : Chim quốc bay
Phàm phu đắc thắng : Phàm phu say
Lương dân mất nước : Lương dân hận
Viến khách xa nhà : Viễn khách cay
Cộng sản thù dai : Cộng sản giết
Công an giận dữ : Công an đày
Mai đây uất ức : Dân vùng dậy
Bĩ cực qua dần . Đến Thới Lai !

TCY
========================

Bài hoạ 2 :
MỘNG THỚI LAI


Nhạn lạc bên trời : Nhạn lạc bay
Cường đồ được thế : Cường đồ say
Non sông tan tác : Non sông hận
Mắt lệ nhạt nhoà : Mắt lệ cay
Đời chốn tha phương : Đời lạc nghiệp
Phận nơi cố quận : Phận tù đày
Xuân về viễn xứ : Xuân hy vọng
Mộng cảnh sum vầy : Mộng Thới Lai !

Bạch Loan
=======================

Bài họa 3 :
ĐUỔI HẾT CỘNG NÔ MỚI THÁI LAI


Long phụng lạc bầy : Long phụng bay
Đười ươi soán chiếm : Đười ươi say
Nhân dân đồ thán : Nhân dân hận
Đất nước điêu tàn : Đất nước cay
Chuyên chính độc tài : Chuyên chính sắt
Vô thần lỗi đạo : Vô thần đày
Con Hồng Cháu Lạc : Mau vùng dậy !
Đuổi hết cộng nô : Mới Thái Lai

THANHAN
=======================

 


Bai hoa 4:
XUÂN VỮNG NIỀM TIN


Mây trắng ngh́n năm : mây trắng bay,
Đất trời ấm lạnh : đất trời saỵ
Tâm can ray rứt : tâm can hận,
Huyết lệ rạt rào : huyết lệ caỵ
Thu chốn tha hương : thu lận đận,
Hạ nơi viễn xứ: hạ lưu đàỵ
Đông tràn
băng tuyết: đông thương nhớ,
Xuân vững niềm tin : xuân tái lai .

Tuệ Quang Tôn-thât Tuệ
=======================

Bài Hoạ 5:
Xuân Tái Lai

Nghi ngút trầm hương : nghi ngút bay
Nửa hồn như tỉnh : nửa hồn say
Trà chiêu lữ thứ : trà chiêu nhạt
Rượu chuốc ba đào: rượu chuốc cay
Ngày biệt quê nghèo : ngày biệt xứ
Phận lưu đất tạm : phận lưu đày
Tư mùa vần chuyển : tư mùa đổi
Xuân hạ qua thời: xuân hạ lai

Bùi Tiến
1-2008
========================

Bài Họa 6:
Xuân Nguyên Lai


Chân ngă vô thường : Chân ngă bay,
Cổ nhân thi tửu : Cổ nhân say .
Lưu vong viễn xứ : Lưu vong hận ,
Đoản khúc miên trường : Đoản khúc cay .
Đông phong lữ khách : Đông phong trụy,
Hạ bút Ly-Tao : Hạ bút đày .
Thu giáng trần hương : Thu giáng lụy ,
Xuân nguyên cổ thủy : Xuân nguyên lai .


Anh-Huy
Paris 07/01/2008
=========================

Bài họa 7:
Quyết Chí Thay Cờ


Khói súng hoài vương, khói súng bay,
Máu trào uất hận, máu trào say !
Quê hương đổ nát, Quê hương cực,
Dân Việt ly tan, dân Việt cay!
Việt Cộng ngu si, Việt Cộng hăm,
Đảng Đoàn dốt nát, Đảng Đoàn đày.
Cháu con Hồng Lạc cùng vùng dậy,
Quyết chí thay Cờ, quyết tái lai !

Joseph Duy -Tâm
08-01-2008

=========================

Bài Họa 8:
Nước thới lai

Tổ Quốc mạt thời : Tổ Quốc bay
Đảng hồ bán nước : Đảng hồ say
Con Hồng nô lệ : Con Hồng hận
Cháu Lạc dập trù : Cháu Lạc cay
Hà Nội thờ Hồ : Hà Nội sát
Việt gian lạy Chệt : Việt gian đày
Toàn dân nổi dậy : Toàn dân thắng
Nước Việt mộng thành : Nước thới lai

Vivi