Sao T́m Được Em
(Cảm tác mối t́nh thơ mộng của Kim-Yến và Chi Lăng)
Mến tặng hai em.

 

 

 

 


Gặp Em từ một buổi chiều,
Giúp gom rau rớt*... bao nhiêu là t́nh...!
Anh về, thương nhớ dáng h́nh;
Đêm đêm ray rứt... Sao t́m được Em!?
Trời thương, hai đứa nên duyên;
Chung chăn, chung gối, chung thuyền rong chơi...!

Joseph Duy-Tâm, 06-10-2007 tại nhà hàng Golden Star, Cabramatta.
----------------------------------------------------
* Vào một buổi chiều, anh chàng Tô Chi Lăng đang dạo phổ, bổng thấy một cô gái (Lê Kim Yến) đi trườc đánh rơi bó rau...Chi Lăng cúi xuống lượm giùm, và v́ bó rau bị bung ra, nên hai người cùng gom... và bó lại. Về nhà, chàng cảm thấy nhơ nhớ và thương thương, rồi quyết định đi t́m Nàng... Hai người đă trở nên duyên vợ chồng và đám cưới đă được chính thức tổ chức tại nhà hàng Golden Star Palace đêm 06-10-2007.