Nhạc nền: "T́nh Yêu Linh Thánh"
(Thơ Joseph Duy Tâm, Nhạc Phạm Quang Ngọc với tiếng hát Anh Huy.)

Tạ Ơn T́nh Ái Lên Ngôi
(Kính tặng Ông Bà Đường Ngọc Phước; Nhân ngày kỷ niệm Kim Khánh 50 Năm)

 

Đẹp thay cái thuở ban đầu,

Đôi Ta, tay nắm d́u nhau hẹn thề…

Trăm năm trọn nghĩa Phu Thê,

Đông con, nhiều cháu, đề huề gia phong!

Đến nay vui thỏa cơi ḷng;

Năm mươi  Năm chẵn, Loan Pḥng  c̣n đôi!

 

Tạ ơn T́nh Ái lên ngôi;

Tạ ơn T́nh Chúa…Lộc Trời thương ban!

Tạ ơn T́nh Thiếp…Đá Vàng;

Tạ ơn Son Sắt… T́nh Chàng  trao Em!

Nguyện xin  T́nh măi êm đềm;

Bên con, cháu chắt…ru êm cuộc đời!!!

 

Joseph Duy Tâm,  01-08-2012