Tạ Ơn Tnh Cha. 1

 

Tạ ơn tnh Cha bao la,
Một đời con quyết ngợi ca tnh Ngi!
Thn con, xc phm trần ai;
Hồn con rch nt... miệt mi đi hoang!
Cha thương cứu chữa vẹn ton,
Ban mun n phc, lo toan xc hồn!
Cha l Cha Tể Cn Khn,
Con nguyền yu Cha, xc hồn hiến dng!

Joseph Duy-Tm 14-10-2007