Tm Thơ
Gởi qu vị Lnh Đạo Nh Nước Cộng Sản Việt-Nam.
 
( Nhạc background "Chờ Anh Em Nh"
Nhạc Xun Tin, với tiếng ht ca sĩ Duy-Tiến )
 
Cho ti gởi mấy vần thơ,
Hỏi thăm bc Trọng by giờ ra sao?
Hai anh Hng, Dũng thế no,
Bc Sang Chủ-Tịch ra sao by giờ?
Bc no chnh thức cầm cờ;
Trọng, Sang, Hng, Dũng? Dưới cơ Giặc Tu!?   

Hy mau đon kết cng nhau;
Thảo ra Sch Luợc diệt Tu Bắc Kinh!
Đầu tin, giết Tập Cận Bnh.
Sau l B Lũ Bắc Kinh hung tn!
Mưu m thn tnh Việt Nam,
Thc, Rừng , Biển, Đảo, Phố, Lng, Đền thing!

Bc no can-đảm bẽ xiềng,
Ph tan km-kẹp, nt nghiền cm gng ;
Trở thnh minh-triết Tng-Tng,*
Lập Tam Cộng-Ha**...Tin-Rồng Qu-Hương!?
 
Bc no kin-quyết mở đường,
Cho Dn-Tộc-Việt khắp phương trng-phng.
Vng ln, gp mặt anh-hng;
Hiệp tm, gp sức... lo chung Nước Nh;
Để con, để chu hoan-ca:
"Cha-ng, Tin-Tổ rất l Việt-Nam!"
Dựng xy Đất Nước khang an,
Lng trn, xm dưới, hn-hoan vui mừng!?
 
Bc no chnh thực anh-hng,
Hy mau hiệu-triệu... tay vung cờ Vng;
Cng Dn cất tiếng h vang:
Thời-cơ đ đến, Việt-Nam trở mnh!
Đập tan Tu-Cộng Bắc-Kinh,
Ngn năm lấn chiếm dng hnh Việt-Nam?
 
Qu mnh từ ải Nam-Quan,
Tri di tận mi xm lng C-Mu.
Nay bọn qủi đỏ Cộng Tu,
m-mưu chiếm đoạt tuyến đầu Nam-Quan,
Lấy lun Bản-Dốc reo vang,
Đoạt lun Lnh Hi, suối vng cn nguyn!
 
Rất mong Qu Bc đương quyền,
Hy mau thức tỉnh, trao quyền cho Dn;
Đồng tm, hiệp , gp phần,
Ta xy Nước Việt... trăm lần phồn vinh!
 
Joseph Duy-Tm
-------------------------------
* Tổng Thống anh-minh.
** Đệ Tam Cộng-Ha.