TẾT XUM VẦY .

Tết này nhà ai lỡ thiếu người,
Đến đây ăn tết với nhà tôi .
Nhà tôi tết này đang cũng thiếu,
Thiếu người đừng để thiếu tiếng cười .

Nhà ḿnh nơi đâu cũng thiếu người,
H́nh như v́ vậy tết giăm vui .
Gom lại ! xum vầy toàn thế giới ,
Nhà ḿnh nơi đâu cũng có người .

Nhà ḿnh nơi đâu cũng có người,
Tết đến người ḿnh ở mọi nơi,
Đại diện cho nhau mừng năm mới,
Chia sẻ- chung vui với mọi người .

Chia sẻ - chung vui với mọi người ,
Cười cho rộn rả khắp nơi nơi.
Vui xuân xum họp toàn thế giới ,
Rộng mở ḷng ra với đất trời

 

Đặng-Văn-Nhậm