Thác Quê Hương
(Thân ái tặng bé Xuân Thảo)

Nhạc nền: "Trưng Vương".
Thơ Lê Nguyên Tịnh. Nhạc Phạm Quang Ngọc.

 

Em ngồi giữa Thác Quê Hương,
Có thương Bản Dốc, có thương Lạc-Hồng!?
 

Thác này, đất của Cha Ông,
Dày công ǵn giữ cho Ḍng Việt Nam.
Nhưng nay, Tàu Cộng tham tàn;
Cướp không Bản Dốc, tơ màng Biển Đông.
Em là Hậu Duệ Lạc-Hồng,
Ghi tâm, khắc cốt… góp công diệt Tàu;
Dựng xây Đất Nước mạnh, giàu…
Rạng Danh “Tộc Việt” Năm Châu muôn đời!

Joseph Duy Tâm 04-08-2012

+++++++++++++++++++++++++++++

 

Hăy Cùng Đứng Lên
Tiêu Diệt Giặc Tàu Xâm Lược.Hỡi Các Bạn Trẻ Việt Nam ở trong cũng như ngoài Nước thân mến.

Các Bạn nên biết rằng, Thác Bản Dốc là một thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà Thương Đế đă ban tặng cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta !
Nhưng bọn Tàu Cộng đă xua quân cưỡng chiếm của Dân Tộc Việt Nam ta; với sự đồng thuận của “Bè Lũ Bán Nước” là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nh́n vào tấm h́nh, phần Thác hùng vỹ bên trái cô gái Việt; đă thuộc về Tàu Cộng. Việt Nam chỉ c̣n lại phần Thác nhỏ bé, bên phải cô ta mà thôi!

Nhưng nếu các Bạn cứ hoài vô cảm, không quan tâm để ư tới t́nh h́nh Đất Nước; đành cam tâm làm tay sai cho Tàu, hoặc sợ hải không dám cùng đứng lên để chống lại bọn xâm lược Trung Cộng như Nhạc Sĩ Việt Khang…Th́ Việt Nam sẽ bị Trung Cộng thôn tính hoàn toàn và Tổ Quốc sẽ bị diệt vong...Dân Tộc Việt Nam sẽ bị Tàu đô hộ đến muôn đời !

Qua trang mạng Facebook, xin các Bạn tiếp tay chuyển Thông Điệp này đến tất cả các Bạn Trẻ Việt Nam ở trong cũng như ngoài Nước. Càng nhiều càng hay, Càng sớm càng tốt.

Hỡi các Bạn Trẻ Việt Nam, hăy cùng đứng lên, đồng tâm nhất chí tiêu diệt “Giặc Tàu xâm lược”!!!

Thân ái chào các Bạn.
Joseph Duy Tâm, 05-09-2012