Nhân Dân Hà Nội Thật Can Trường

(Kính mời Quư Vị đọc Thơ ở dưới)

Bài Ca Ngàn Trùng

Nhạc: LM. Kim Long - Ca Đoàn Thiên Cung hợp xướng.

Đây là tài sản của Giáo Hội! Hăy trả lại cho Giáo Hội !!!

Thật Can Trường

Nhân Dân Hà Nội thật can trường,
Chẳng ngại gian nguy với súng, gươm.
Nhất chí, nêu cao cây Thánh Giá,
Đồng tâm cầu khẩn Mẹ Trinh Vương.
Phá tan cổng sắt Ṭa Khâm Sứ,
Triệt hạ công an lũ đạo cường*.
Giành lại gia trang quyền Giáo Hội,
Nhân Dân Hà Nội thật can trường!!!

Joseph Duy Tâm, 27-01-2007
------------------------------
* Đạo cường: Quân ăn cướp!

========================


 Bài họa 1:
Phi Thường
 

Nhờ ơn Thiên Chúa quá phi thường
Công Giáo thủ đô mặc giáo gươm
Dũng cảm nguyện cầu bên Thánh Giá
Vững ḷng trông cậy Đức Trinh Vương
Quyết đ̣i Công lư cho dân tộc
Quyết giữ Đức tin trước bạo cường*
Soi sáng lương tâm người cộng sản
Thắp lên ngọn lửa thật phi thường

 
*Xin đổi một vần để tránh 2 điệp vận
 
Trần Việt Yên

==========================

Bài Họa 2:

NÓI VỚI NHÀ NƯỚC CSVN
(Họa vận bài: "Thật Can Trường" của Duy Tâm)

Chớ biến Ṭa Khâm tựa chiến trường
Tinh thần lợi khí vượt đao gươm
Giáo dân chỉ nguyện cùng Thiên Chúa
Bổn đạo cầu xin với Nữ Vương
Đoàn kết một ḷng đầy nghị lực
Tham gia tập thể rất kiên cường
Trị dân dùng ĐỨC không dùng BẠO
Chớ biến Ṭa Khâm tựa chiến trường.

01-27-2008 TỪ PHONG

===========================
 

BÀI HỌA 3:
THẬT CAN TRƯỜNG

Chống quân cướp cạn phải can trường,
Dũng sĩ chưa hề sợ giáo gươm,
Triệt hạ độc tài, phường quỷ sứ,
Tiễu trừ chuyên chính, lũ ma vương.
Vượt qua súng đạn, ḷng không nhược,
Nhập nội ṭa Khâm, dạ phải cường.
Tài sản giáo quyền, đ̣i phải trả,
Chống quân cướp cạn, phải can trường !!...

28-01-2008 TRƯỜNG GIANG