Thất Thập Lai Hy

 

1-
Thất Thập Lai Hy, một cuộc đời.
Nhớ thời thơ b tuổi xun tươi.
Tung tăng với Mẹ, vang lời ht,
Nhảy nht cng Cha, rộn tiếng cười.
Đất Nước thanh bnh, vui hạnh phc,
Qu Hương yn ấm... sống khơi khơi.
Lng trn, xm dưới; chung hoan lạc.
Đại chiến (1)... bổng dưng nổi khắp trời!
 

2-
Từng ngy hồi tưởng tuổi xun tươi,
Thất Thập Lai Hy; một cuộc đời!
Sng gi ba chm, đời lạc lng,
Trun chuyn bảy nổi, kiếp chơi vơi!
Sinh thời chinh chiến nơi qu Mẹ.
Sống lc tha hương giữa xứ người.
Đến lc bnh tm la thế tục,
Tu thn tch đức tiến Qu Trời!

Joseph Duy Tm, Thng 10/2012
.................................................
(1) Đệ Nhị Thế Chiến 1945
 

********************************

 

Trọn Đời Sống Thnh


Thất Thập Lai Hy (1), vướng gt trần,
Một thời vương vu kiếp tao nhn.
Rồi ra, xc đất vi trong mộ,
Đến lc, hồn thing gi ci trần!
Tch đứcMang theo khi tạ thế,
Tu tmĐể lại lc từ Thn.
Trn đời sống thnh! Vui gia đạo;
Tin cảnh, bồng laicng Thnh, Thần!!!

Joseph Duy Tm
--------------------------------------------------
(1) Kỷ niệm sinh nhật 70. Thng 29/10/2012