Thơ L Hơi Thở

 

Thơ l hơi thở, l nhịp đập của con tim;

Trời ban; để Ta yu người v yu Mnh!

Hơi thở lịm tắt khi con tim ngừng đập. Thế l hết Thơ!

Thơ hết l Ta chết, v Thơ chỉ cn l hương Thơ vần quyện

quang mộ phần Người Yu Thơ!!!

 

Thơ l hơi thở đời Ti,

Khng Thơ, Ti cảm như đời hư v!

Cuộc trần, đen trắng; x bồ

Khi buồn, Ti trt vo Thơ; gii sầu!

Thơ Ti, nt vẽ mun mầu;

C thương, c nhớ, c sầu, c vui

Thương ai, vẽ nt ngọt bi;

Nhớ ai, vẽ nt bi ngi ngng trng.

Sầu buồn, vẽ nt chơi rong

Khi vui, vẽ nt ci lng hn hoan!!!

Tnh Thơ, trao gởi tơ mng;

Cho người tnh mộng, mun vn thương yu!

 

Joseph Duy Tm, 16-10-2014