Sống Lời Cha

Nhạc nền: "Tự Tnh Sm Hối"

THỨ TƯ LỄ TRO - Ngy 13/02/13

BI ĐỌC I Joel 2, 12-18
"Hy x tm hồn chứ đừng x o cc ngươi".

Bi trch sc Tin Tri Gioel Bấy giờ Cha phn: "Cc ngươi hy thật lng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt v than van. Hy trở về với Cha l Thin Cha cc ngươi, v Người nhn lnh v từ bi, nhẫn nại, giầu lng thương xt v biết hối tiếc về tai họa.
Biết đu Người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc v sẽ ban lại phần phc để c của lễ hiến tế dng ln Cha l Thin Cha cc ngươi? Hy thổi kn ln khắp Sion, hy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dn chng, ra lệnh mở đại hội, tập họp cc b lo, quy tụ cc thiếu nhi v cc trẻ cn măng sữa. Tn lang hy ra khỏi nh, v tn nương hy ra khỏi phng. Cc tư tế l những kẻ phụng sự Cha, hy đứng giữa cửa chnh v bn thờ m than khc v ku ln rằng: "Lạy Cha xin thương xt dn Cha, xin đừng để cho cơ nghiệp Cha phải hổ thẹn, đừng để cc dn tộc thống trị n. Tại sao thin hạ dm ni rằng: "Cha của chng ở đu? Cha đ nhiệt thnh với xứ sở Người v đ tha thứ cho dn Người".

Đ l Lời Cha.

ĐP CA Tv 50,3-4, 5-6a, 12-13, 14 v 17
Lạy Cha , nguyện thương con theo lng nhn hậu Cha.

1. Lạy Cha, nguyện thương con theo lng nhn hậu Cha, xa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, v tẩy con sạch lng tội c.
2. V tội lỗi con, chnh con đ biết, v tội con ở trước mặt con lun. Con phạm tội phản nghịch cng một Cha.
3. i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con.
4. Xin ban cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Lạy Cha, xin mở mi con, để miệng con sẽ loan truyền lời ca khen.

BI ĐỌC II 2 Cor 5, 20-6,2
"Hy lm ho cng Cha đi... By giờ l cơ hội thuận tiện".

Bi trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu Corint. Anh chị em thn mến,chng ti đy l sứ giả của Đức Kit, chnh Thin Cha nhờ chng ti m khch lệ anh chị em. Nhn danh Đức Kit, chng ti năn nỉ anh chị em hy lm ha cng Thin Cha. Đấng khng hề biết đến tội lỗi th Thin Cha đ lm Người thnh tội v chng ta, để trong Người, chng ta được trở nn sự cng chnh của Thin Cha. Với tư cch l những cộng sự vin của Người, chng ti khuyn anh chị em đừng nhận lấy ơn của Thin Cha một cch v hiệu. Quả thật, Cha phn: 'Dịp thuận tiện đến rồi, Ta đ nhận lời ngươi, vo ngy giải thot, Ta đ cứu vớt ngươi". By giờ l cơ hội thuận tiện, giờ đy l ngy cứu thot.

Đ l Lời Cha.

CU XƯỚNG TRƯỚC PHC M: Tv 50, 12a v 14

i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

PHC M Mt 6, 1-9. 16-18
"Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho ngươi".

Tin Mừng Cha Gisu theo Thnh Mathu Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Cc ngươi hy cẩn thận, đừng ph trương cng đức trước mặt người ta để thin hạ trng thấy, bằng khng cc ngươi mất cng phc nơi Cha cc ngươi l Đấng ở trn trời. Vậy khi cc ngươi bố th, th đừng thổi loa bo trước, như bọn giả hnh lm ở nơi hội đường v phố x, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo cc ngươi, họ đ được thưởng rồi. Cc ngươi c bố th, th lm sao đừng để tay tri biết việc tay phải lm, để việc ngươi bố th được giữ kn v Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi b ẩn, sẽ trả cng cho ngươi. Rồi khi cc ngươi cầu nguyện, th cũng chớ lm như những kẻ giả hnh: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường v cc ngả đng, để thin hạ trng thấy. Quả thật, Ta bảo cc ngươi rằng: họ đ được thưởng cng rồi. Cn ngươi khi cầu nguyện, th hy vo phng đng cửa lại m cầu xin với Cha ngươi, Đấng ngự nơi b ẩn, sẽ trả cng cho ngươi. Khi cc ngươi ăn chay, th đừng lm như bọn giả hnh thiểu no: họ lm cho mặt mũi ủ dột, để c vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo cc ngươi: họ đ được thưởng cng rồi. Cn ngươi khi ăn chay, hy xức dầu thơm trn đầu v rửa mặt, để thin hạ khng biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi Đấng ngự nơi b ẩn, sẽ trả cng cho ngươi."

Đ l Lời Cha.