Nhạc background: "T́nh Lở". Nhạc và lời Thanh B́nh. Trúc Sinh ḥa âm với tiếng hát Hồ Hoàng Yến

 

T̀NH PHỤ
 

 

Nh́n áng mây buồn dạ lắt lay…

Trăng đêm soi tỏ đáy hồn này;

Tôi thường nhắc nhớ duyên c̣n nợ;

Em nỡ đành quên nghĩa đă vay!

Người hỡi vui sao đời chát đắng!?

Ta đây tê tái kiếp chua cay!

Riêng ḿnh độc ẩm đưa t́nh phụ

Lây lất u sầu… giở tỉnh say!!!
 

 

Joseph Duy Tâm 29-03-2014