Tnh Thu Gi L

Thơ Joseph Duy Tm
Nhạc Trần Minh
với tiếng ht truyền cảm của
ca sĩ Mỹ Dung
 

Em như chiếc L ma Thu,

Ươm vng tnh i, chu du mơ mng...!

Anh l cnh Gi đi ngang,

Cuốn theo chiếc L; lang thang khắp trời.

Đm về cng ngắm sao rơi,

Nng niu mi L, Gi ngời tnh thu!

Nhn Trăng, Gi nhẹ lời ru,

Ầu ơ L hỡi; hương thu dạt do !

Tnh thu Gi gợn dng cao,

Khẻ hn chiếc L đi vo đam m !!!

Đi ta nguyện trọn lời thề,

Một đời son sắt đi, về c nhau.

Gi đi du L theo sau,

Gi ngừng L cũng bạch tầu ngưng bay.

 

Cuối Thu 2010, Joseph Duy-Tm