T́nh Cha.

Kinh dâng Hương-Hồn Thân Phụ con
Nhân ngày Father’s Day


Công Cha, ngất tận mây ngàn,
T́nh Cha, Biển Thái; mêng-mang ngút trời!
Phận con, phải nhớ ai ơi,
Công ơn sinh, dưỡng... một đời hiến dâng.
Thắp lên một nén hương trầm,
Nguyện cầu Thiên Chúa gia ân cho Người.

Yêu con, từ thuở nằm nôi,
Và yêu cho tới cuối đời lao-lung.
Con ngoan; khấp-khởi vui mừng,
Con hư, nước mắt rưng-rưng... tháng, ngày!

Cháu con, ta phải sao đây;
Làm sao đền đáp... ơn dầy công Cha!?
Công Cha, như chủ vườn hoa;
Tháng, ngày, chăm-sóc... cho hoa tươi hồng.
Mong ngày đơm nụ, trổ bông;
Hương hoa phảng-phất... bỏ công một đời.

T́nh Cha, như áng mưa rơi,
Tỏa lan hơi mát , cho đời hân-hoan!
Cỏ cây xanh tốt, bạt ngàn,
Muôn vàn chim-chóc hót vang gọi bầy.
Thú, cầm, tắm gội... mê say,
Quanh Năm như thể tháng ngày mùa Xuân!

Ơn Cha cao ngút chín tầng,
T́nh Cha lai-láng... triều dâng, dâng trào...
Cha là Ánh Sáng Trăng, Sao;
Soi đường, dẫn lối, khi vào bóng đêm!
T́nh Cha, cương-quyết... dịu-êm!
Mân-mê mái tóc; êm-đềm đôi tay.
Nguyện cầu sớm tối đêm ngày...
Mong con khôn lớn, hăng-say xây đời!

Father’s Day tháng 09/2012

Joseph Duy-Tâm