<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

       

              Tôi Yêu Tiếng Hát Em

                                                        

 

 

1. Tôi yêu, Tôi yêu tiếng hát của Em...

    Tôi yêu, Tôi yêu Vóc-Dáng thon mềm...

    Tôi yêu, Tôi yêu tiếng hát ru êm (ru êm) lời T́nh...!

 

2. Tôi yêu, Tôi yêu Vóc-dáng của Em...

    Tôi yêu, Tôi yêu Suối tóc nhung huyền...!

    Tôi yêu, Tôi yêu Sóng mắt đưa duyên (đưa duyên) vời T́nh...!

 

Em là Thục-Nữ diễm xinh;

Du-dương tiếng hát; gợi t́nh Thi-Nhân...!

Em là đoá Huệ trắng ngần;

Tinh-khôi hương toả; lâng-lâng hồn người...!

 

Em dâng t́nh ái sáng-ngời;

Tôi là Thi-Khách; dơi lời Em ca...!

Em dâng tiếng hát mặn-mà;

Ru t́nh Thi-Khách hoan-ca ngọt lời...!

Em là Hoa tặng cho đời;

Cho Tôi say ngắm; tuyệt-vời Giai-Nhân...!!!

 

Joseph Duy Tâm