Trả Ta Đất Biển Việt Nam
Bi Xướng của Joseph Duy-Tm
 (Mời đọc ở dưới)


Vng Biển Đng Hải bao gồm cc
quần đảo Hong-Sa v Trường-Sa
(Mầu xanh lơ)
đ bị Trung Cộng xm lăng

Sơn H nguy biến !!!

Hỡi cc bạn trẻ Thanh Nin, Sinh Vin v ton dn Việt-Nam,
hy mau vng dậy, cng nhau đon kết lấy lại Hong-Sa, Trường-Sa
v cc vng đất biển, đ bị Cộng Sản Trung Quốc xm lăng chiếm đoạt
v xy dựng cơ sở, phi trường, bến cảng...
như những hnh ảnh Qu Vị đang nhn thấy.

 

Quyết dựng lại Cờ Vng trn đảo Hong Sa v Trường Sa

Trả Ta Đất Biển Việt Nam
Bi Xướng của Joseph Duy-Tm

Trả Ta đất, biển Việt Nam,
Honh M, Bản Dốc, Nam Quan (1) Lạc Hồng.
Trả Ta Hong Đảo (Hong Sa) , Biển Đng (1),
Trường Sa, Lnh Hải (1) con Rồng chu Tin.
Việt Nam một dải nối liền;
Rừng vng , biển bạc Tổ Tin ngn đời !
Qu Ta biển rộng trng khơi,
Vng đen (2), hải sản, khung trời bao la.
Qu Ta sng, ni lụa l,
Rừng thing, quặng mỏ, mượt m la thơm !
Qu Ta bờ biển xanh rờn
Hnh cong chữ S, di hơn hai ngn (3).
Qu Ta đất ngọc biển vng,
Vịnh su, bến cạn lan trn khắp nơi.
Hạ Long tin cảnh lộc trời,
Hải Phng bến cảng ngn đời giao thương.
Cam Ranh; vịnh, cảng, phi trường;
Mỏ thing Ct Trắng (4) suối nguồn ấm thn (5)
Tou-rane (6) bến cảng Trung Phần,
Nhịp nhng Chiến Hạm bao lần xng pha.
Hin ngang trấn giữ Hong Sa,
Giữ gn Lnh Hải bao la ngt trời !
V
ũng Tu bến cảng gn khơi,
Bảo ton dầu mỏ lộc trời chứa chan!
Chương Dương bến cảng tơ vng,
Giao thương Hn Ngọc huy hong ngn năm.
Miền Nam sng nước Cửu Long,
Dọc ngang dng chảy mt lng nng dn.
H Tin biển cạn Ty phần(7);
Mnh mang sng nước, xanh ngần Bi Dương (7).
Lồng trong thin cảnh thn thương;
Cha Hang, Thạch Động, du dương Đng Hồ (7),
Xm Chi thu ht Bi N (7),
Hn Chng, Hn Phụ, nhấp nh Hn Ra(7)
Qu Ta kh hậu bốn ma,
Xun đi, H đến Thu la Đng sang.
Qu Ta dải lụa tơ vng,
Khởi từ Mng Ci, đếng lng C Mu;
Hai Miền khởi điểm tuyến đầu,
Ngn năm trấn giữ, diệt Tu xm lăng.

Joseph Duy-Tm 31-12-2007
---------------------------------------------------

(1). Cc vng Đất, quần Đảo v Biển Việt-Nam đ bị Tu Cộng lấn  chiếm.
(2). Dầu lửa.
(3). Bờ biển Việt Nam từ Mng Ci đến C Mu di trn 2000km.
(4). Mỏ Ct Trắng Thủy Triều, Cam Ranh.
(5). Suối Nước Nng Ba Ngi, Cam Ranh (Suối ngầm dưới lng đất).
(6). Tourane: Hải Cảng Đ Nẵng.
(7). Cc thắng cảnh thuộc H Tin, Miền Ty Việt Nam.

 

===========================

BI HỌA
của Trường-Giang

(Mời đọc ở dưới dy)

Honh M, vng đất đ bị mất về tay Trung Quốc

Nước ta tn gọi Việt Nam,
Danh lam Bản Dốc, Nam quan, Sng Hồng.
Hong, Trường hải đảo pha Đng,
Giặc Tầu cưỡng chiếm của ging giống Tin
Bắc Nam ngn dặm vẫn liền,
Ti nguyn vng bạc v bin, mun đời.
Biển Đng bt ngt trng khơi,
Mỏ than, tm c ngất trời bao la.
Giang sơn cẩm t, i l !!
Ni cao, rừng thẳm ngọc ng tiếng thơm.
Đồng bằng ruộng la xanh rờn,
Bắc Nam một giải giang sơn dặm ngn.
Khắp nơi ni bạc, rừng vng,
Bao quanh bờ biển sng trn mọi nơi
Hạ Long cảnh đẹp vng trời,
Hải Phng tr ph tuỵt vời thng thương.
Cam Ranh qu địa phi trường,
Qun nhu chuyển vận, liệt cường kết thn.
Nha Trang bờ biển ring phần,
Đng Ty giao hảo xa gần xng pha.
Hong, Trừơng hải đảo, Ty Sa,
Thin thư định phận nguy nga lộc trời.
Vũng Tu bt ngt trng khơi,
Giao thương khắp bốn phương trời chứa chan.
Kiến An đất qu như vng,
Thương trừơng gom lợi dễ dng quanh năm.
Miền Nam nhờ nước Cửu Long,
Ph sa tưới bn ruộng đồng nui dn.
H Tin cảnh đẹp bội phần,
Xanh um Ph Quốc, trắng ngần Bi Dương.
Trời ban cảnh đẹp yu thương,
Vi vu Thạch Động, m sương Đng Hồ.
Ngư dn tr ph Bi N,
Nước trn Chng, Phụ, sng x Hn Ra.
Gi ha, mưa thuận bốn ma,
Nh Thờ, Miếu Mạo, Đnh Cha cao sang.
Việt Nam ni bạc, rừng vng,
Từ Nam Quan đến xm lng C Mu.
Kết đon trấn ải địa đầu,
Quyết tm tiu diệt giặc Tầu xm lăng

5-1-2008 TRƯỜNG GIANG.